Simplicity Fastigheter investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fastighetsbolagen kännetecknas av hög kvalitet, långsiktighet och investeringar i olika typer av realtillgångar som ger en verksamhet som erbjuder en förutsägbar, stabil och god intjäning över tid.

Simplicity Fastigheter förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där du som andelsägare får tillgång till ränteförvaltningens fundamentala analys och förvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag. Detta kompletteras med aktieteamets datadrivna analys som bland mycket fångar upp de bolag och aktier som presterar bäst i förhållande till risken vi önskar.

Förvaltningens utgångspunkt ligger i en bred exponering via de svenska välrenommerade fastighetsbolagen som vi känner väl sedan länge, kompletterade av de främsta fastighetsbolagen i Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är riskspridning mellan de olika fastighetssegmenten vilket innebär en portfölj bestående av en mix av olika typer av fastigheter som till exempel bostäder och kontor samt lager-, industri-, logistik-, och samhällsfastigheter. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att fördelningen mellan de olika bolagen kommer att variera utifrån marknadsläget och bolagens prestationer.

Samtliga fastighetsbolag granskas extra utifrån sitt hållbarhetsarbete, och bedömningen är en viktig del i urvalsprocessen av bolag till portföljen.

Simplicity Fastigheter har en förvaltningsavgift om 0,8 % och är öppen för månadssparande med alla dess fördelar och för engångsinsättningar på fondkonto eller via ISK – du väljer själv!

Lägesrapport Simplicity Fastigheter Januari 2022

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Fastigheter är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Fastigheter

Du kan köpa Simplicity Fastigheter genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2020.12.11
 • 0,80%
 • 100 kr
 • 5583-2018

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög(6)
 • n/a
 • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 3.04%
 • -1.51%
 • -13.59%
 • -27.54%
 • -7.28 %
 • N/A
 • N/A
 • 9.27%
 • -26.89%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 90.0%
 • 10.0%

10 största innehaven

 • 7.5%
 • 7.4%
 • 6.7%
 • 5.0%
 • 4.9%
 • 4.8%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 3.7%
 • 3.6%

Geografisk fördelning

 • 95.1%
 • 3.1%
 • 1.5%
Copyright Simplicity AB 2021