Simplicity Norden är flaggskeppet i vår fondfamilj som ända sedan starten 2002 tillhört de främsta mätt i avkastning i sin kategori.

Simplicity Norden placerar i aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Då fonden investerar i hela Norden är den mer diversifierad än en renodlad Sverigefond och har därför större riskspridning, sett till landfördelning. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2002.09.23
 • 1,6%
 • 100 kr
 • 5457-2839
 • 484980

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • 10,88%
 • 0,96

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.50%
 • 1.46%
 • 12.65%
 • -2.79%
 • 8.03 %
 • 15.31 %
 • 32.41 %
 • 713.17%
 • 12.68%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 44.5%
 • 16.4%
 • 9.3%
 • 7.3%
 • 5.9%
 • 4.4%
 • 3.1%
 • 2.4%
 • 2.0%
 • 0.9%

10 största innehaven

 • 3.9%
 • 3.4%
 • 3.4%
 • 3.3%
 • 3.3%
 • 3.2%
 • 3.1%
 • 3.0%
 • 3.0%
 • 2.7%

Geografisk fördelning

 • 47.3%
 • 19.8%
 • 17.3%
 • 11.9%
Copyright Simplicity AB 2017