Simplicity Norden är flaggskeppet i vår fondfamilj som ända sedan starten 2002 tillhört de främsta mätt i avkastning i sin kategori. 

Simplicity Norden placerar i aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Då fonden investerar i hela Norden är den mer diversifierad än en renodlad Sverigefond och har därför större riskspridning, sett till landfördelning. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar med stort fokus på riskanalys. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer bolagets prestation samt granskar fundamentala och kvantitativa faktorer. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

 

Morningstar Fund Awards 2019
Baserat på resultaten de senaste fem åren och särskilt 2018, utsågs fonden Simplicity Norden som vinnare i kategorin Best Nordic Equity Fund. 

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2002.09.23
 • 1,6%
 • 100 kr
 • 5457-2839
 • 484980

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • 12,16%
 • 0,33

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.47%
 • -0.07%
 • 5.39%
 • -9.62%
 • -4.08 %
 • 4.79 %
 • 11.88 %
 • 755.73%
 • -8.71%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 25.6%
 • 18.4%
 • 14.8%
 • 11.2%
 • 9.8%
 • 9.7%
 • 3.8%
 • 2.5%
 • 2.1%
 • 0.8%

10 största innehaven

 • 4.8%
 • 3.2%
 • 3.1%
 • 2.9%
 • 2.9%
 • 2.8%
 • 2.8%
 • 2.8%
 • 2.8%
 • 2.7%

Geografisk fördelning

 • 53.5%
 • 17.0%
 • 15.0%
 • 13.2%
Copyright Simplicity AB 2017