Simplicity är ett av finansinspektionen auktoriserat fondbolag med sitt säte i Varberg. Simplicity startade 2002 sin första fond, Simplicity Norden, som tillhör de allra främsta i sin kategori. Fondbolaget förvaltar idag drygt 25 miljarder fördelat på fem aktiefonder och tre räntefonder.

Ansvarsfulla investeringar

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen. Läs mer om hur vi investerar i hållbara bolag.

Våra aktiefonder

Vi erbjuder fem aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Våra räntefonder

Redan 2006 lanserade vi vår korta och trygga räntefond Simplicity Likviditet som ett alternativ till banksparande, dessutom till en av marknadens lägsta avgifter. Sedan dess har vi utvecklat ränteförvaltningen genom att även förvalta företagsobligationer i en nordisk och en global portfölj. Alla tre ränteportföljer tillhör glädjande de allra främsta på marknaden när du som investerare söker en avkastning till en lägre risk.

Kontaktpersoner

VD – Ulf Ingemarson
Marknad & Personal – Hans Bergqvist
Förvaltning – Henrik Tingstorp
Fondadministration – Benny Andersson
Riskansvarig – Johan Rönliden

(e-post: förnamn@simplicity.se)

Fondbolagets styrelse

Jonas Wollin (Ordf), Rudholm Group AB
Michael Lindengren, styrelseordförande Acrap AB
Ulf Ingemarson, VD Simplicity AB
Hans Bergqvist, vVD Simplicity AB
Henrik Tingstorp, vVD Simplicity AB

Revisor

Peter Nilsson, PwC AB

Copyright Simplicity AB 2017