Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Aktiefonderna utvecklades starkt under månaden drivet av rapporter, makrostatistik och positivt sentiment. Flera bolag inom olika industrier kom inför rapportperioden med omvända vinstvarningar däribland ABB, Traton, Avanza och Boozt som samtliga steg under månaden. Rapporterna som släpptes var också starka över lag i förhållande till analytikernas prognoser. Det är dock tydligt att marknadens förväntningar är högt ställda och att ett upprepat mönster från fjolårshösten kan konstateras efter att många starka rapporter mottogs med svala kursreaktioner. Som exempel kan Electrolux nämnas vars starka rapport ledde till både höjda rekar från analytikerna och en något billigare aktie.

Fastighetsbolagen och hälsovårdsbolagen fick under månaden revansch för sin sämre utveckling tidigare under året. Kursen för hälsovårdsbolaget Arjo, som är tongivande i alla de tre hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, steg med 30% efter förbättrad vinstmarginal och bra orderingång. Även branschkollegorna Addlife, Xvivo, Medicover, Vitrolife, Getinge och Revenio låg i topp i fonderna. Den sistnämnda återfinns även i Simplicity Småbolag Global vars avkastning under månaden mattades av en negativ valutaeffekt.
Fastighetsbolagens framfart märktes också på utvecklingen för Simplicity Fastigheter, som var vår främsta fond avkastningsmässigt under månaden. Särskilt bra gick Diös som ser ett ökat intresse för bolagets norrländska fastigheter samtidigt som förvaltningsresultatet var bättre än väntat. Aktien är dock fortfarande billig relativt branschen i förhållande till förväntat förvaltningsresultat.

Månadens aktie

Addlife är en svensk koncern med nischade dotterbolag verksamma inom olika medicintekniska områden. Efterfrågan på många av gruppens produkter har varit mycket hög under pandemin då produktportföljen innehåller certifierade covid-19-tester, diagnostikutrustning och annan labbutrustning samt skyddsutrustning till medicinsk personal. Detta har med råge kompenserat för minskad försäljning av produkter inom kirurgi. Under månaden rapporterades en organisk försäljningstillväxt på hela 54% för det första kvartalet, dessutom gjordes två förvärv som båda firades med positiva aktierörelser. Aktien steg med hela 49% i april och var främsta bidragsgivare i Simplicity Småbolag Sverige. Även Simplicity Norden och Simplicity Sverige gladdes åt bidraget från aktien.

Omvärlden i korthet

Positiv makrostatistik i kombination med att centralbankerna bibehåller de expansiva strategierna bidrog till fortsatt stigande aktiemarknader. BNP-tillväxten under årets inledande kvartal Q1 var bra i både USA och Kina, världens två största ekonomier. Även konsumtionen var hög i båda länderna, vilket driver på återhämtningen i den globala ekonomin. De amerikanska långräntorna sjönk något under månaden, vilket också bidrog till förbättrat sentiment på aktiemarknaden. Den starka återhämtningen som synts i både makrostatistik och bolagsrapporter verkar gjort investerarkollektivet mer komfortabelt med att bolagsvärderingarna kommer att tåla stigande räntenivåer framöver.

Samtliga Simplicitys aktiefonder steg under månaden drivet av fortsatt positiva utsikter med stark bolagsrapportering och expansiva centralbanker. Simplicity Norden gick upp med 3,4%, Simplicity Sverige5,4%, Simplicity Småbolag Sverige 8,2%, Simplicity Småbolag Global 0,1% och Simplicity Fastigheter9,4%.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.04.30
 • 3.4 %
 • 11.9 %
 • 22.4 %
 • 11.4 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.04.30
 • 5.4 %
 • 12.5 %
 • 37.6 %
 • 11.1 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.03.31
 • 8.2 %
 • 15.8 %
 • 58.5 %
 • 12.1 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.04.30
 • 0.1 %
 • 15.5 %
 • 24.0%
 • 19.7 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.04.30
 • 9.4%
 • 8.2%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023