Lägesrapport aktiefonder per 31/8

Marknadskommentar

Efter att en stark börsmånad i juli var marknadsutvecklingen mer dämpad i augusti. Hökaktiga toner i syfte att bekämpa inflationen från både den amerikanska centralbanken Fed och sin europeiska motsvarighet ECB fick marknaden att prisa in sämre tider och större räntehöjningar i september.  

I ljuset av den något dystrare marknadsbilden och senaste tidens prisnedgång ser vi återigen att värderingarna har kommit ner till lägre och intressanta nivåer. Den svenska börsen är idag billigare än vad den normalt har varit de senaste tio åren. Vad som också är ett styrketecken är att Sverige just nu har en underliggande ekonomi som är mycket stark. Trots ökade kostnader och sjunkande sentimentet så ligger både hushållens konsumtion och näringslivets investeringar idag på mycket höga nivåer och över trend. Detta är i sin tur drivande bakom den starka arbetsmarknaden. Det finns många tecken på att den svenska ekonomin står inför en inbromsning, men på grund av flera starka underliggande faktorer så bedömer vi att det finns förutsättningar för en mjuklandning. 

Våra globalfonder, Simplicity Green Impact och Simplicity Småbolag Global hade en positiv utveckling under månaden med en uppgång om 3,2% respektive 1,1%. Simplicity Green Impact slog sitt jämförelseindex under månaden tack vare flera starka innehav. Exempelvis så gick Orrön Energy och Arise, båda svenska bolag verksamma inom förnybar energi upp med 62% respektive 40%. Även amerikanska litiumbolaget Livent hade en stark börsmånad och aktien steg 29%. Bolaget har redovisat stark försäljningstillväxt och investerar i ökad produktionskapacitet för att kunna möta den växande efterfrågan av litium från exempelvis elbilsmarknaden och grön energiteknik. I Simplicity Småbolag Global var det främst de asiatiska och amerikanska bolagen som bidrog positivt via konsumentbolag, så som den koreanska klädestillverkaren Youngone och singaporianska stormarknadskedjan Sheng Siong Group. Även det amerikanska modebolaget Oxford Industries hade en anmärkningsvärd utveckling efter nyheten att det egna märket Tommy Bahama kommer släppa en kollektion för hundar i höst.

Våra hemmamarknadsfonder hade en negativ utveckling, men överträffade trots detta sina respektive jämförelseindex med flera procentenheter. Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige gynnades delvis på grund av lägre exponering mot industrisektorn som hade en svag utveckling under månaden. En ökad allokering mot finans och sjukvård gynnade också fonderna. Inom finans så hade exempelvis försäkringsbolaget Topdanmark en uppgång på över 9% under månaden, ett bolag som återfinns i både Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Sverige. Inom sjukvårdssektorn var det framför allt budet på hälsovårdsbolaget Karo Pharma som bidrog positiv till utvecklingen för hemmamarknadsfonderna. Simplicity Småbolag Sverige gynnades även av finska Etteplans bud på teknikkonsulten Semcon. För Simplicity Fastigheter så stack Logistri Fastighets AB och K2A ut som särskilt starka bidragsgivare.  

Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact utvecklades positivt under månaden. Simplicity Green Impact steg mest med 3,2% medans Simplicity Småbolag Global avancerade 1,1%.  Simplicity Norden backade 1,0% tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som slutade månaden med nedgång om 3,8% respektive 5,4%. Simplicity Fastigheter följde med i nedgången med 4,8% 

Månadens aktie
Swedish Orphan Biovitrum, även kallat Sobi, är ett biofarmaceutiskt företag med fokus på sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer. Verksamheten är global. Sobi uppvisat en god tillväxt och hög lönsamhet under många år och levererade i somras en rapport som slog marknadens förväntningar. I början av augusti fick Sobi rekommendationen ”övervikt” av ett stort amerikanskt analyshus. Analysen lyfte fram bolagets orderingång och defensiva tillväxtmöjlighet. Under månaden har bolaget lyft med nästan 6% och gynnade därmed Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som alla har innehav i aktien. Den goda börsutvecklingen för bolaget bekräftar återigen grundidén i Simplicitys aktiefilosofi att investera i kvalitetsbolag.  

Omvärlden i korthet
Under månaden inkom data på inflationen i juli för USA, vilket noterades betydligt lägre än väntat och sjönk till 8,5%. I jämförelse låg inflationen på 9,1% i juni. Siffran fick marknaderna att dra en suck av lättnad, och det började spekuleras kring om Fed skulle höja räntan i en långsammare takt. De optimistiska förhoppningarna blev dock kortvariga efter ytterligare en stark amerikansk jobbsiffra och ett hökaktigt uttalande av Jerome Powell från Jackson Hole. Fed betonade att inflationen kvarstår på alltför höga nivåer och behöver bekämpas kraftfull, detta med följd att börserna efter uttalandet har fallit och räntorna stigit. 

Vad som behövs för att centralbankernas penningpolitik ska lättas är en svagare arbetsmarknad och tydliga tecken på att inflationen går ner bestående. Med detta sagt kommer makroekonomiska data att förbli viktigt att följa för marknaden även framöver. Idag ser vi flera indikatorer som visar på att inflationen kan vara på väg ner. Trycket på värdekedjorna (Global Supply Chain Pressure Index) faller och priset på flera insatsvaror sjunker. Samtidigt ser vi att priset på energi stiger, vilket kan komma att driva på inflationen. Starka arbetsmarknader är i sig ett fenomen över hela världen. Marknaden fortsätter därmed att formas av framför allt kampen mellan lägre konjunktur och hög inflation, och av den tilltagande energikrisen. 

 

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.08.31
 • -1,0%
 • -2,7%
 • -10,4%
 • -13,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.08.31
 • -3,8%
 • -6,2%
 • -19,3%
 • -21,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.08.31
 • -5,4%
 • -6,6%
 • -23,9%
 • -26,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.08.31
 • 1,1%
 • 4,1%
 • 3,9%
 • -3,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.08.31
 • -4,8,9%
 • -14,3%
 • -33,4%
 • -38,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.08.31
 • 3,2%
 • 5,5% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023