Lägesrapport aktiefonder per 31/12

Marknadskommentar

Ett utmanande börsår avslutades med ännu en volatil månad, där aktiemarknaderna slets mellan rädsla för en större nedgång i konjunkturen och hopp om en mjuklandning i ekonomin med mindre åtstramande centralbanker.

Den amerikanska centralbanken Fed och europeiska ECB försäkrade återigen att åtstramningar kommer fortsätta så länge inflationen är alltför hög, vilket därmed grusade hoppet om försiktigare penningpolitik framöver. Slutsatsen är att centralbankerna helt enkelt inte kommer kunna hjälpa till när konjunkturen vänder nästa år. De är för upptagna med att bekämpa inflationen, och om de mot förmodan ändrar sig kommer det vara för att ekonomin mår ordentligt dåligt. Med andra ord har marknadsläget förändrats väsentligt, och dåliga nyheter är inte längre bra nyheter. 

Plötsligt behöver börsbolagen stå på egna ben och leverera lönsamhet, inte bara tillväxt och häftiga produktlanseringar. Större fokus på ekonomin under månaden ledde till att mer konjunkturkänsliga aktier var eftersläntrare tillsammans med tillväxt- och förhoppningsbolag, något som gynnade våra fonder ur ett relativt perspektiv. Våra hemmamarknadsfonder Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige utvecklades stabilt och med positiv utveckling för den förstnämnda. Hälsovårdsbolagen Novo Nordisk, Orion, Coloplast steg i Simplicity Norden liksom AstraZeneca som återfinns i Simplicity Sveriges portfölj. Stabila konsumentbolag låg generellt också i topp i fonderna, däribland AAK och Essity som fick höjda rekar under månaden motiverat av att marginalerna börjar att återhämta sig. Ventilationsbolaget Munters, innehav i hemmamarknadsfonderna liksom i Simplicity Green Impact, fortsatte sin kursklättring och steg med hela 11% under månaden efter orderingångar och höjt tillväxtmål från 5% till 10% per år. Collector, innehav i Simplicity Småbolag Sverige, hade en liknande utveckling under månaden och steg med 37% efter insiderköp. Fastighetssektorn utvecklas återigen i rätt riktning då flera fastighetsbolag fortsatte öka på de likvida medlen. Bland andra Castellum, Sagax och Corem sålde fastigheter och SBB beslutade även om avknoppning av Amasten, numera Neobo.  

Globalt gick europeiska aktier bäst när de amerikanska börserna föll mest. Simplicity Green Impact gynnades bland annat av uppgångar för konsultbolagen TietoEvry och SPIE. I Simplicity Småbolag Global steg Sydbank efter höjd resultatguidning liksom nytillskotten Melexis, Ipsos och Rai Way.  

Fondernas utveckling 

Både Simplicity Fastigheter och Simplicity Norden steg under månaden med 2,7% respektive 0,9%. Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige sjönk med 1,3% respektive 1,0% medan Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact sjönk med 3,1% respektive 5,7%. 

Månadens aktie 

Commercial Metals Company (CMC) är en amerikansk metallåtervinnare med verksamhet i USA och Europa. Via ca 50 återvinningsanläggningar av metallskrot får bolaget fram råmaterial till sina stålverk för tillverkning av armeringsjärn, ståltråd och andra stålprodukter. Tack vare sina energieffektiva ljusbågsugnar, en typ av elektrisk ugn för metallsmältning, kan bolaget producera stål med 63% mindre utsläpp av växthusgas än snittet för industrin. När man dessutom lägger till att allt råmaterial är återvunnet är det inte svårt att förstå varför bolaget platsar som innehav i vår mörkgröna fond Simplicity Green Impact. Aktien är dock inte bara en mörkgrön pärla utan även ett kvalitetsbolag med låg värdering. Bolaget har låg belåning och hög lönsamhet med avkastning på eget kapital som legat över 10% de senaste 4 åren. Då priserna på armeringsjärn förväntas sjunka under kommande år har bolaget också fått en låg värdering på bara 5,5 gånger senaste årets vinst och 7,8 gånger nästa års vinst. Ett fynd för ett bolag med stark positiv tillväxt och en marknadsposition som ligger rätt i tiden. Aktien är även innehav i Simplicity Småbolag Global. 

Omvärlden i korthet 

Centralbankerna förblev hökaktiga under månaden då Fed höjde styrräntan med 75 punkter, ECB med 50 punkter och tongångarna fortsatte på samma sätt som tidigare under året. Till och med Japans centralbank gjorde förändringar, dock inte i styrräntan utan i toleransintervallet för räntan på den 10-åriga statsobligationen som vidgades till 50 punkter. Förändringen ses som ett första steg till att frångå sin mycket expansiva penningpolitik. I Kina har de mycket hårda pandemirestriktionerna lättat och 1,4 miljarder kineser kan nu resa och röra sig fritt utan att visa negativa covid-test. Landet står därmed inför ett stort test då vaccinationsgraden är låg och det kinesiska nyåret närmar sig.

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.12.31
 • 0,9%
 • 12.4%
 • -12,1%
 • -12,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.12.31
 • -1,3%
 • 10,3%
 • -20,0%
 • -20,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.12.31
 • -1,0%
 • 9,5%
 • -29,3%
 • -29,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.12.31
 • -3,1%
 • 5,7%
 • -4,9%
 • -4,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.12.31
 • 2,7%
 • 16,7%
 • -42,5%
 • -42,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.12.31
 • -5,7%
 • -2,9%
 • -4,0% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023