Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Aktiefonderna föll med marknaderna som påverkades starkt av kriget i Ukraina samt höga inflationssiffror i USA, Europa och i Sverige. På sektornivå så påverkades industri- och sällanköpsbolagen mest, samtidigt som finanssektorn värderades ner efter att de finansiella sanktionerna infördes mot Ryssland och kreditrisken ökade för företag med exponering mot öst. Simplicitys fonder stod dock emot väl, mycket tack vare innehav i stabila konsumentbolag som AAK, Axfood, Salmar, North West Co och Sheng Siong Group. Samtidigt har tillväxtbolag, en typ av bolag fonderna har låg vikt i relativt index, straffats mycket hårt i de fall där bolagens kvartalsrapporter inte visat tillräcklig organisk tillväxt.  

Holmen och Boliden, båda stora innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, trotsade fallet och steg efter höjda riktkurser samt starkt rapportsläpp från den sistnämnda.  

Svenska fastighetsaktier värderades ner efter att en känd analysfirma publicerat en blankningsrapport på SBB (Samhällsbyggnadsbyggnadsbolaget i Norden). Rapporten som innehåller flera felaktiga påståenden pekar på uppblåsta fastighetsvärderingar i SBB och fick flera svenska fastighetsaktier att falla. Simplicity Fastigheter drogs därmed också ner i fallet.

Flertalet av aktiefonderna sjönk under den dystra geopolitiska februarimånaden, men där Simplicity Småbolag Global höll emot med en uppgång om +1,0 %. Simplicity Norden, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Fastigheter backade med -4,4 %, -6,3 % respektive 6,8 %, medans Simplicity Sverige slutade på -7,0 %.  

Månadens aktie

JB Hi-Fi Ltd är Australiens största kedja för hemelektronik och hemunderhållning. Via onlineshop och butiker på över 300 platser säljer de datorer, TV-apparater, vitvaror, hörlurar, och så vidare till ett värde av 61 miljarder kr. Gruppen som utöver JB Hi-Fi även innefattar onlinehandeln The Good Guys har ett stort kostnadsfokus för att vara prisledande. Bolagets aktie steg med 15% i februari efter att den senaste halvårsrapporten visat på fortsatt höga försäljningssiffror. Särskilt onlinehandeln ökar, ett segment med högre marginaler än fysisk handel, något som kan bidra till att bolaget behåller sin höga lönsamhet när inflationen förväntas höja priserna på hemelektronik framöver. Företaget är en utdelningsmaskin och med nuvarande värdering ligger förväntad direktavkastning på 5,5%. JB Hi-Fi väger 1,5% i Simplicity Småbolag Global.  

Omvärlden i korthet

Under månaden lättade flera länder på sina pandemirestriktioner som ett led i den sjunkande smittspridningen. Samtidigt var världens centralbanker fortsatt hökaktiga i uttalanden om inflationsutvecklingen och där inflationssiffrorna var fortsatt höga. Riksbanken höll dock fast vid att eventuella räntehöjningar ligger långt fram i tiden. Både penningpolitik och lättade restriktioner bleknar dock i jämförelse med Rysslands invasion av Ukraina där ett krig nu pågår. Som svar har Nato mobiliserat sitt försvar av allierade länder, men gjort klart att de inte tänker ge direkt militärt stöd åt Ukraina. Västvärlden har dock infört restriktioner mot Ryssland, främst inriktade på teknikexport och det finansiella systemet genom restriktioner på ryska banker och den ryska centralbanken. Rysslands ställning som oljeexportör har tydligt försvagat sanktionerna som införts då bland annat Tyskland haft en försiktig ställning till strängare restriktioner på grund av effekter på energiförsörjningen. Sanktionerna, som till en början var tama, har dock succesivt utökats.

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.02.28
 • -4,4%
 • -7,7%
 • 11,9%
 • 11,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.02.28
 • -7,0%
 • -14,1%
 • 6,5%
 • 16,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.01.31
 • -6,3%
 • -15,3%
 • 9,4%
 • -17,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.02.28
 • 1,0%
 • 0,2%
 • 22,3%
 • -3,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.01.31
 • -6,8%
 • -15,7%
 • 29,4%
 • -15,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023