Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Aktiefonderna gick mycket starkt i juli både vad gäller absolut avkastning och relativt marknaderna. Bolagens kvartalsrapporter var återigen bra där flera bolag rapporterade bättre än förväntat. Särskilt bra gick det för fastighetsbolagen vars rapporter visade på fortsatt förbättring på hyresmarknaderna. Fastighetskoncernen Platzer, som är innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Fastigheter, steg exempelvis med 24 % efter att rapporten visat på positiv nettouthyrning för kontorssegmentet. Dessutom steg Magnolia Bostad efter ett uppköpsbud med en premie på 32 %. Investmentbolag och industrikonglomerat bidrog också positivt till avkastningen i Simplicity Norden och de båda Sverigefonderna efter stora uppgångar för Bure Equity, Svolder, Lifco och Indutrade.  

Simplicity Småbolag Global påverkades negativt av nedgångarna för kinesiska aktier, men kompenserade detta genom rapportdrivna uppgångar för fondens nordiska konsumentbolag Thule (SV), Tokmanni (FI) och Europris (NO).  

Under den senaste rapportperioden har Simplicitys aktiefonder fått betalt för sin strategi att köpa kvalitetsbolag, då dessa bättre kunnat hantera ökade kostnader från inflation på insatsmaterial. Detta har bland annat varit tydligt i rapporterna från Thule, Indutrade, Hexagon, Lindab och Bufab.  

Samtliga aktiefonder uppvisade positiv utveckling under månaden, där Simplicity Fastigheter utvecklades mest positivt och gick upp med 11,2 %. Simplicity NordenSimplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige gick upp med 7,2 %9,5 % respektive 10,1 %, medans Simplicity Småbolag Global steg med 2,2 %. 

Månadens aktie

Lifco är en industrikoncern med nischade bolag verksamma inom tandvårdsprodukter, rivningsrobotar, verktyganläggningsmaterial och en rad andra områden. Bolaget är fantastiskt stabilt lönsamhetsmässigt med en avkastning på eget kapital runt 20 % under de senaste 7 åren. Efter en tillväxtpaus under 2020 har bolaget återigen börjat växa tvåsiffrigt i år. I juli slog bolaget förväntningarna med råge vilket resulterade i höjda riktkurser från analytikerkåren och en avkastning på 26 % under månadenFöretaget har varit en aktiv förvärvsmaskin under det senaste året, och Lifcos VD ser utrymme för fler förvärv ifall tillfälle ges. Lifco är innehav i samtliga aktiefonder förutom Simplicity Fastigheter.  

Omvärlden i korthet

Smittspridningen ökade återigen på vissa håll i världen, inte minst i USA, vilket fick volatiliteten på aktiemarknaderna att öka då återinförda restriktioner kan fördröja ekonomins återhämtning. Fortsatt sjunkande räntenivåer i USA fungerade dock som medicin för marknadernas oroInflationen i USA har visserligen överraskat på uppsidan de senaste månaderna, men har ändå varit i linje med vad Fed förväntat sig enligt centralbankschef PowellI slutet av månaden signalerade Powell också att ekonomin förbättras succesivt men att en räntehöjning inte är aktuell för tillfället. I Kina sjönk aktier kraftigt efter att staten intervenerat mot utbildningsföretag, vars roll i det framtida kinesiska samhället ifrågasätts av olika skäl. Utbildningsbolag utgör ingen större del av börsen eller ekonomin, men risken att staten kommer agera mot ytterligare sektorer skrämmer investerare som även värderade ner bolag inom fastigheter, läkemedel och teknik kraftigt.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.07.31
 • 7.2%
 • 9.4%
 • 29.4%
 • 21.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.07.31
 • 9.5%
 • 10.7%
 • 39.8%
 • 22.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.07.31
 • 10.1%
 • 9.7%
 • 45.5%
 • 23.0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.07.31
 • 2.2%
 • 4.4%
 • 28.4%
 • 24.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.07.31
 • 11.2%
 • 18.6%
 • 32.8%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023