Lägesrapport aktiefonder per 31/7

Marknadskommentar

Rapportperioder är alltid intressanta, men den som satte i gång under månaden var dubbelt intressant då analytikerkåren envist stått fast vid höga estimat samtidigt som börsen fallit brett under året på sämre framtidsutsikter. Detta har gjort att värderingarna av många bolag sett mycket låga ut, och vilken effekt bolagsrapporterna skulle få på aktiekurserna och estimaten var härav extra intressant. 

Rapporterna har över lag varit mycket bra och generellt legat över förväntningarna, vilket också gett en skjuts uppåt för aktier. Analytikerna har samtidigt reviderat ner sina prognoser något, detta om än marginellt. Inte minst industribolagen, som generellt värderats ner mer än börsen, levererade fina siffror där bland annat ABB steg brant på sin rapport och på positiv framtidstro efter att bolagets orderingång steg med 20 % organiskt. Uppgången gynnade Simplicity Norden och Simplicity Sverige som har större positioner i aktien. Simplicity Sverige gynnades även av att både Volvo och Atlas Copco gick i samma riktning, och i Simplicity Småbolag Sverige steg Trelleborg tvåsiffrigt efter rapporterad hög försäljningstillväxt som resulterade i höjda rekar från analytikerkåren. Även banksektorn utvecklades starkt efter att ränteuppgången bidragit till ökade räntenetton. I Simplicity Sverige steg Nordea, SEB och Swedbank och i Simplicity Norden var även DNB stark bidragsgivare.  

Under månaden fick fastighetssektorn revansch och Simplicity Fastigheter steg med hela 18,9 %. Fondens två största innehav, Sagax och Balder, steg både med över 30 % efter rapporterad tillväxt och ökat förvaltningsresultat. Simplicity Småbolag Global steg också kraftigt efter revansch för flera innehav, däribland amerikanska UFP Industries som trots fallande timmerpriser levererade hög tillväxt bland annat tack vare nya produktinnovationer.  

Simplicity Green Impact gynnades av fortsatt utveckling mot grönare energikällor både i Europa och USA. Under månaden ingick EU-medlemmarna en överenskommelse om att minska sin efterfrågan på naturgas och i USA presenterade Demokraterna förslag om klimatlagstiftning som skulle ge 369 miljarder dollar i stöd till energiomställningen. Enphase Energy steg exempelvis med hela 45 % i portföljen.  

Samtliga Simplicitys aktiefonder utvecklades positivt där Simplicity Fastigheter steg mest med hela 18,9% medan Simplicity Småbolag Global, Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg 9,9%, 3,8% respektive 5,7%. Simplicity Småbolag Sverige slutade månaden med en uppgång 7,6% medan Simplicity Green Impact steg med 5,5%. 

Månadens aktie

Europris affärsidé är både enkel och låter som en paradox: att pressa priser i Norge. Deras lågprisvaruhus runt om i landet säljer allt från mat till verktyg, inredning och elektronik och med en försäljning på 8,7 miljarder NOK är de landets största lågprisvaruhuskedja. Bolaget fick ett uppsving under pandemin när gränshandeln mot Sverige stängdes och norrmännen fick leta billiga alternativ på hemmaplan istället. Tillväxten har dock fortsatt även efter att gränserna åter öppnats. Under årets andra kvartal som rapporterades i juli steg bolagets försäljning med 5,7% jämfört med föregående år, men allra mest imponerande var dock EBITDA-marginalen på 48,2% trots stigande kostnader. Under månaden steg aktien med 24 % och gynnade både Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Global som har innehav i aktien.

Omvärlden i korthet

Inflationen var fortsatt hög och överraskade återigen på uppsidan i bland annat USA där KPI steg med hela 9,1% i juni mot föregående år. Noteringen fick marknaderna att spekulera huruvida om Fed för första gången skulle höja styrräntan med en hel procentenhet, något Kanadas centralbank gjorde under månaden. Utfallet blev dock en höjning på mer väntade 0,75 procentenheter, samtidigt som den europeiska centralbanken höjde med en halv procentenhet. Ändå verkar ekonomin vara fortsatt stark. I USA noterades arbetslöshet nära 50-årslägsta, kvartalsrapporterna har varit bra och i Sverige steg BNP med hela 1,4 % under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. investerare har vant sig vid hög inflation och hökaktiga centralbanker samtidigt som ekonomin håller fotfästet frågar sig många om nedgången är klar för den här gången. Med den frågan i tanken steg de flesta aktiemarknader globalt under månaden. 

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.07.31
 • 3,8%
 • -5,5%
 • -9,5%
 • -12,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.07.31
 • 5,7%
 • -6,5%
 • -15,3%
 • -18,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.06.30
 • 7,6%
 • -6,2%
 • -17,8%
 • -22,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.07.31
 • 9,9%
 • 0,2%
 • 6,1%
 • -4,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.07.31
 • 18,9%
 • -13,7%
 • -36,7%
 • -34,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.07.31
 • 5,5%
 • 2,2% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023