Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Årets inledande halvår avslutades med ännu en något spretig månad avkastningsmässigt med hälsovårdsbolagen i topp och där bland annat innehaven i Novo Nordisk, Astra Zeneca, Getinge och Arjo steg i fonderna. Sentimentshöjningen för fastighetsbolagen höll också i sig, om än med en mindre bred uppgång än tidigare under våren. Sagax steg efter att ha diversifierat sin portfölj genom både utländska fastighetsförvärv och aktieköp i börskollegor. Även Platzer bidrog till avkastningen i samtliga våra aktiefonder förutom Simplicity Småbolag Global.

För Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg ett av de större innehaven Hexagon med 7 % efter att mätteknikbolaget annonserat att de tittar närmare på konsumentnära produkter samt att de utvecklar lösningar för att effektivisera produktion av förnybar energi. Även banksektorn utvecklades positivt för de båda fonderna då storbankerna fick höjda rekommendationer efter förra månadens nedgång. I Simplicity Småbolag Global fortsatte generatortillverkaren Generac sin branta resa uppåt med en avkastning på 26 % under månaden samtidigt som IT-bolaget Sykes steg efter ett uppköpserbjudande med en premie på 30 %.

Samtliga aktiefonder uppvisade i stort sett neutral utveckling under månaden, där Simplicity Småbolag Global utvecklades mest positivt och gick upp med 1,8%. Simplicity Norden och Simplicity Fastigheter gick upp med 0,6% respektive 0,4%, medans Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige backade marginellt med –0,2% respektive –0,8%.

Månadens aktie

Platzer har Göteborgs bästa platser. Bland annat har de ett logistik- och industriområde i Arendal som ska agera plats för ett pilotprojekt för autonoma transportlösningar, ett samarbete som även inkluderar Volvo och DFDS. Fastighetsbolaget har valt att helt fokusera på att utveckla områden i Göteborg som de vill göra till Europas bästa stad att arbeta i, och alla vi som kört bil i staden håller alla tummar vi har för att pilotprojektet blir lyckat. Under månaden blev aktien även inkluderad i FTSE EPRA Index, fick ett bra kreditbetyg från Nordic Credit Rating (BBB-) och blev grönstämplad som hållbar investering av Nasdaq. Med månadens uppgång på 10 % var innehavet en av de största bidragsgivarna i Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Fastigheter.

Omvärlden i korthet

Inflationsstatistik från USA visade på högre prisuppgångar än väntat i maj. KPI landade på 5,0 % jämfört med samma månad året innan, vilket var 0,3 procentenheter högre än förväntat. Nyheten fick ändå amerikanska långräntor att falla något samtidigt som aktier steg. Det udda sambandet kan enklast förklaras av att inflationen ändå inte ligger tillräckligt högt för att Federal Reserve skall dra i bromsen. Nyheter om att deltavarianten av covid-19 sprids i Europa och Nordamerika fick endast små och tillfälliga effekter på börserna i slutet av månaden, kanske för att tidiga studier tyder på att nuvarande vaccin ger tillräckligt skydd även mot denna variant. Regeringskrisen i Sverige gick nära på obemärkt förbi aktiemarknaderna, även om kronan försvagades något.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.06.30
 • 0.6%
 • 5.5%
 • 24.3%
 • 13.7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.06.30
 • -0.2%
 • 6.5%
 • 33.6 %
 • 12.2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.06.30
 • -0.8 %
 • 7.9%
 • 44.2%
 • 11.7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.06.30
 •  1.8%
 •  2.2%
 • 27.4%
 • 22.3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.06.30
 • 0.4%
 • 16.6%
 • 15.4%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023