Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Aktiemarknaden fortsatte ner i maj, men återhämtade sig mot slutet av månaden där lägre värderingar och lättnader i Kinas pandemirestriktioner muntrade upp. Fondernas finansbolag fortsatte att ligga i topp bland innehaven, där Nordea var bland de bästa bidragsgivarna i Simplicity Sverige. För Simplicity Norden steg även Sampo, Danske Bank, DNB och Jyske Bank och i Simplicity Småbolag Global utvecklades bland annat Sydbank, United Community Banks och Southside Bank åt rätt håll. I den andra vågskålen tyngde särskilt konsumentbolagen med generellt svag utveckling efter att Walmart rapporterat sjunkande marginaler och där konsumenters köpkraft förväntas att urlakas.

Utvecklingen för börsens fastighetsaktier var fortsatt mycket spretig. Sagax, ett av de största innehaven i Simplicity Fastigheter, steg med hela 6% efter att bolagets kvartalsrapport visat ökat förvaltningsresultat. Fonden sjönk med 4,1% under månaden efter svagare utveckling för de byggrelaterade bolagen.

Under månaden fick vi även ett tillskott i Simplicitys aktiefondsutbud. Den hållbart fokuserade Simplicity Green Impact startade den 23 maj och hade vid månadsskiftet gått upp 1,2%. Det var framför allt fondens amerikanska innehav, så som Steel Dynamics och HP Inc, som bidrog till den positiva utvecklingen. Även brittiska FirstGroup uppvisade en god utveckling efter ett uppköpserbjudande.

Samtliga Simplicitys aktiefonder förutom nämnda Simplicity Green Impact utvecklades negativt där Simplicity Fastigheter gick ned med 4,1% medan Simplicity Småbolag Global, Simplicity Norden och Simplicity Sverige backade med 2,6%, 3,8% respektive 4,2%. Simplicity Småbolag Sverige slutade månaden med en nedgång om 5,0%. 

Månadens aktie

Till år 2050 har EU som mål att bli klimatneutralt vilket innebär att EU inte ska ha någon påverkan på klimatet. En avgörande del i EU:s plan för en grön omställningen är att ersätta fossila bränslen med förnybar energi, såsom sol-, vatten- och vindkraft. Som ett resultat görs stora investeringar inom fossilfria energikällor, vilket har lett till att företag som spanska Solaria växer snabbt. Solaria är specialiserade inom solenergi; de utvecklar solcellsteknik, tillverkar solcellspaneler samt utvecklar och förvaltar solcellsanläggningar. Solaria är aktiva i södra Europa och framför allt i Spanien. Spanien är ett av mest solsäkra länderna i Europa och därför ett attraktivt val för placering av solpaneler. Trots detta är andel av landets energi som produceras från solkraft mindre än andelen energi som kommer från solkraft i vintermörka Sverige. Orsaken är att en spansk skattelagstiftning, idag borttagen sedan 2018, har gjort det dyrt att satsa på solkraft i Spanien under många års tid. Med den spanska solkraftsskatten borttagen och med EU:s klimatmål i ryggen, har förutsättningarna och framtidspotentialen för att utveckla och förvalta solkraft i Spanien aldrig sett bättre ut än vad de gör idag. Vi gillar Solaria då de har en stor tillväxtpotential och även en mycket hög lönsamhet. Aktien väger förnärvarande runt 1% i Simplicity Green Impact.

Omvärlden i korthet

Månaden inleddes med räntehöjningar från flera av världens centralbanker för att kontrollera den fortsatt höga inflationen. Störst fokus låg som vanligt på amerikanska Fed som höjde med 0,5 procentenheter till intervallet 0,75% 1%. Samtidigt tonade Fed-ledamöterna ner sannolikheten för höjningar med 0,75 procentenheter. I takt med att bilden klarnat över hur den höga inflationen i världen kommer att hanteras av centralbankerna har marknadens fokus förflyttats något till den allmänna konjunkturen.

Kriget i Ukraina ser ut att bli mer långvarigt än tidigare trott och kommer särskilt påverka Europas ekonomi negativt. Dessutom märktes Kinas pandemirestriktioner av på både detaljhandel och industriproduktion, något som möts med expansiva åtgärder från landets regering.  

  

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.05.31
 • -3,8%
 • -0,2%
 • -0,7%
 • -11,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.05.31
 • -4,2%
 • 0,3%
 • -5,2%
 • -16.3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.05.31
 • -5,0%
 • -5,2%
 • -9,1%
 • -21,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.05.31
 • -2,6%
 • -3,3%
 • 7,2%
 • -7,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.05.31
 • -4,1%
 • -14,7%
 • -9,2%
 • -27,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.05.31
 • n/a
 • 1,2% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023