Aktiebrev per 31/3

Förvaltarkommentar

Månaden blev dramatisk, händelserik och volatil för aktiemarknaderna tumult inom banksektorn stal uppmärksamheten och präglade utvecklingen. Tre amerikanska banker kollapsade innan Credit Suisse blev tvångsuppköpt av UBS. Det hela startade med att Silicon Valley Bank tvingades att sälja obligationer för att möta uttag från sina kunder som till stor del bestod av olönsamma teknologibolag. Obligationerna hade inte försäkrats för den stora ränteuppgång som skett i USA och ledde därmed till en stor realiserad förlust mot bokfört värde. Detta ledde i sin tur till massuttag från bankens kunder, vilket spred sig till Signature Bank som hade stor exponering mot kunder inom cryptovärlden. Oron steg snabbt för spridningseffekter och ytterligare överraskningar från banker som värderades ner kraftigt. Oron kulminerade när Credit Suisse köptes upp av UBS till kraftigt rabatterad kurs, efter att den skandalomsusade banken såg ut att misslyckas med sin senaste kreditrunda. 


Även om bankkollapserna som skett i sig grundas i isolerade problem, värderade marknaderna ner bankaktier brett. För Simplicitys fonder innebar detta en negativ påverkan för Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Global som alla har övervikt i banksektorn. I dessa lägen är vår strukturerade förvaltningsmodell en stor tillgång vi undviker risken att rädsla snarare än analys styr våra förvaltningsbeslut. Samtliga tre fonder har vid månadens utgång fortsatt övervikt mot banksektorn, även om både Simplicity Norden och Simplicity Sverige minskat sin bankexponering något. Under månadens sista vecka sjönk utlåningen via den lånefacilitet som amerikanska Fed satt upp som svar på bankkollapserna, vilket kan ses som ett gott tecken. Förvånansvärt nog avslutade också volatilitetsindexet VIX månaden på än lägre nivå än vid månadens början.  


Inflationen och centralbankerna var dock inte helt bortglömda under månaden. I slutändan blev utvecklingen dock samma gamla vanliga då inflationssiffrorna var fortsatt höga och centralbankerna fortsatte höja. Marknaderna prisar dock generellt sett in en mjukare räntebana framöver.


Simplicity Norden hade flera innehav med bra månad. Ett av fondens största innehav, Novo Nordisk, steg med 10% efter gre förväntad insulinefterfrågan i USA. Även logistikbolaget DSV steg med rapporter om hög aktivitet hos branschkollegor. Trelleborg mäktade med att sluta månaden på en ny rekordnivå efter att bolagets försäljning av ett affärsområde gillades av marknaden. Uppgången gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som alla har innehav i aktien. I de båda Sverigefonderna bidrog också Hexpol och Mycronic starkt till avkastningen. Den sistnämnda steg efter orderingångar på SLX-maskritare i både Asien och USA i mars.


Spelutvecklaren Paradox släppte nya spelnyheter under månaden och belönades med en kursuppgång på 18%. Aktien är innehav i både Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Småbolag Global. Vår globala småbolagsfond lyckades trots övervikt i banksektorn att stå emot fallet bra. Dels var utvecklingen för fondens bankaktier bättre än för sektorn som helhet, dels kompenserade fondens andra innehav med större uppgångar. Förutom Paradox kan nämnas Melexis, Rai Way och Orion Corp. 


Simplicity Green Impact hade en fantastisk utveckling under månaden och mäktade med positiv avkastning på 2,6%. Fondens solcellsbolag SMA Solar Technology och First Solar steg då efterfrågan på solceller är fortsatt hög i USA, något den sistnämnda bemöter genom att expandera med ny fabrik. Läs gärna också om månadens aktie, Ecopro, som nu stigit med 384% i år. 


Fastighetsaktier värderades ner under månaden finansieringskostnaderna förväntas stiga i takt med att bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning. Efter ett brett fall höjde dock analyshus rekommendationen för flera fastighetsaktier i slutet av månaden och Simplicity Fastigheter avslutade en tung månad starkt.


Månadens aktie. Simplicity Green Impacts innehav EcoPro är ett av världens mest hållbara bolag. Det sydkoreanska materialbolaget utvecklar avancerade teknologier och material som bland annat används till litiumbatterier och energilagringssystem. De har blivit kända för att utveckla batterier med hög energitäthet och lång livslängd och har samarbeten med flera stora företag som exempelvis Hyundai. Ytterligare en sak som gör EcoPro speciell är att det är den aktie som stigit mest av alla i hela världen i år. Simplicity Green Impact har varit med på hela årets uppgången på 384% då aktien togs in i portföljen i mitten av december. I slutet av månaden minskade fonden sitt innehav i bolaget och vid månadsskiftet vägde EcoPro 0,5% i portföljen.


Fondernas utveckling. Simplicity Norden föll med 3,6% och Simplicity Sverige med 2,2%. Simplicity Småbolag Sverige steg med 0,4% medan Simplicity Fastigheter och Simplicity Småbolag Global backade med 11,1% respektive 3,5%. Simplicity Green Impact utvecklades bäst med en uppgång på 2,6%.

Simplicity Norden

Avkastning per 2023.03.31
 • -3,6%
 • 1,1%
 • -4,5%
 • 1,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2023.03.31
 • -2,2%
 • 5,5%
 • -4,2%
 • 5,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2023.03.31
 • 0,4%
 • 7,2%
 • -14,1%
 • 7,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2023.03.31
 • -3,5%
 • 3,3%
 • 0,7%
 • 3,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2023.03.31
 • -11,1%
 • -8,0%
 • -39,9%
 • -8,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2023.03.31
 • 2,6%
 • 9,0%
 • 5,8%
 • 9,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Våra aktiefonder

Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Copyright Simplicity AB 2023