Lägesrapport aktiefonder per 30/9

Marknadskommentar

September sällade sig till skaran utmanande och krävande månader under året. Återigen var inflationen högre än väntat, centralbankerna hökaktiga och hotet från Ryssland tilltog.

Riskviljan och sentimentet försämrades, vilket bekräftades av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen. Under månaden mättes indikatorn för första gången någonsin under 50 vilket kan jämföras med 73,1 under finanskrisen och 78,0 under pandemin. Att konsumenterna håller i pengarna allt hårdare verkar också märkas hos företagen i allt större utsträckning. Under månaden kom flera vinstvarningar utifrån minskad efterfrågan både bland svenska bolag och utomlands. På hemmaplan varnade exempelvis NCC, Intrum, Mips och Electrolux. Utomlands uppmärksammades varningar från bland annat FedEx, Saga, Boohoo, Ford, EDF och Next. Simplicitys hemmamarknadsfonder, Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, stod sig ändå relativt väl under månaden och vinstvarningarna hade begränsad inverkan genom mindre innehav i Intrum och Electrolux.  

I Norge släpptes nyheten om lagförslag med skatt för laxodling, vilket orsakade ett brant fall för landets noterade laxodlare och som främst påverkade Simplicity Norden. Samtidigt föreslogs höjd skatt på vind- och vattenkraft som fick Cloudberry Clean Energy, innehav i Simplicity Green Impact, att värderas ner. Även Axfood fick lägre värdering efter att risk för marginalpress fått analytikerkåren att sänka sina rekommendationer för aktien som återfinns i Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Småbolag Global.  

Fondernas banker och försäkringsbolag trivdes dock i den stigande räntemiljön och utvecklades klart bättre än marknaden. I hemmamarknadsfonderna mäktade Handelsbanken, Ringkjoebing Landbobank, Swedbank och Spar Nord Bank med stigande kurser, och även Simplicity Småbolag Global gynnades av övervikt i sektorn. Spelutvecklaren Paradox, innehav i Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, steg under månaden efter att nya produktsläpp fått bra mottagande. Även Pfizer, innehav i Simplicity Norden och Simplicity Sverige, utvecklades stabilt och steg under månaden. Fastighetsaktier värderades ner ytterligare i takt med att räntenivåerna steg samtidigt som Corems inställda återköp av obligationer påverkade sektorn negativt som föll brett. Börsen värderar nu fastighetsbolagen till ungefär hälften så mycket som vid årsskiftet 

Med ett kvartal kvar av året har Stockholmsbörsen hittills sitt sämsta år sedan 2002. Bevisligen finns det möjligheter till avkastning även under dessa perioder då 44 av börsens runt 400 bolag ligger på plus i år. Med sentimentet på botten förs tankarna till det klassiska talessättet: Var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda. Värderingarna i Europa är nu de lägsta på 10 år.  

Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact sjönk med 6,9% respective 6,2%. Simplicity Norden backade 9,2% tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som slutade månaden med nedgång om 7,7% respektive 11,9%. Simplicity Fastigheter följde med i nedgången med 20,5%. 

Månadens aktie
…är denna månad inte en aktie utan vår egen fond Simplicity Norden. Den 23 september fyllde nämligen vårt flaggskepp hela 20 år! Fonden har förvaltats av Ulf Ingemarson sedan start genom händelserika år med både stora upp- och nedgångar på börserna. Den totala avkastningen under perioden har varit hela 848%, samtidigt som fondens jämförelseindex Stoxx Nordic Total Market Total Return Index stigit med 607%. Den högsta avkastning som noterats under en enskild dag är +6,91%, vilket skedde den 23 maj 2006. En fjäder i hatten för oss var givetvis då Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund vid Morningstar Fund Awards 2019. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka kunder, samarbetspartners, kollegor och alla andra som givit oss sitt förtroende under de här 20 åren. Vi ser fram emot åtminstone 20 år till! 

Omvärlden i korthet

Inflationen fortsatte komma in över prognoserna runt om i världen. Med tanke på längden och nivån på prisökningarna är det nu svårt att tänka sig annat än att kommande löneökningar kommer ligga klart över centralbankernas inflationsmål, något som i sin tur kan leda till mer ihärdig inflation.  

Centralbankernas besked under månaden var också väldigt tydliga. Inflationsbekämpningen går först och höjningar kommer göras så länge de behövs.  

 I Schweiz lämnade man minusräntan och höjde liksom ECB och Fed och med 75 punkter. I Norge och Storbritannien höjde man med 50 medan Riksbanken höjde med 100 punkter. Den rekordhöga höjningen räckte ändå inte för att hindra den svenska kronan från att försvagas ytterligare. Valutakursen kommer troligtvis följas noggrant av riksbankcheferna framöver. Större problem hittas dock hos britternas centralbank som under månaden började stödköpa långa statsobligationer för att stödja pundet som föll när den nya regeringen under Liz Truss la fram ett paket med ofinansierade skattelättnader.  

 Efter fortsatta motgångar i Ukraina förnyade Ryssland sitt kärnvapenhot och började mobilisera reservister. Kremls desperation fick många att dra slutsatsen att Ryssland ligger bakom sprängningen av Nord Stream 2 i slutet av månaden och där det återstår för utredarna att nå klarhet vem som bär ansvaret. Sabotaget är dock svårt att rationalisera kring då få har uppenbar vinning utav det. Strax efter sabotaget bad USA sina medborgare att lämna Ryssland medan det fortfarande finns flyg ut ur landet.  

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.09.30
 • -9,2%
 • -6,7%
 • -13,4%
 • -21,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.09.30
 • -7,7%
 • -6,2%
 • -19,6%
 • -27,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.09.30
 • -11,9%
 • -10,3%
 • -26,8%
 • -35,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.09.30
 • -6,9%
 • 2,4%
 • -2,3%
 • -10,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.09.30
 • -20,5%
 • -10,0%
 • -40,6%
 • -50,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.08.31
 • 6,2%
 • 2,1%
 • -1,1% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023