Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Konjunkturberoende bolag gick i bräschen för månadens uppgångar. Bolag inom bank, verkstad, råvaror och sällanköp låg i topp i samtliga fonder, förutom för Simplicity Fastigheter av förklarliga skäl. I Simplicity Norden och Simplicity Sverige var verkstadsaktierna Atlas Copco, Volvo och Epiroc särskilt tongivande tillsammans med gruvbolaget Boliden. Parallellt steg den danska banken Ringkjøbing Landbobank och finska e-handlaren Verkkokauppa kraftigt i Simplicity Norden. Simplicity Småbolag Sverige fick utöver lyft för konjunkturberoende bolag som Indutrade och Boliden även starka bidrag från spelutvecklarna G5 Entertainment och Embracer. Den sistnämnda fortsatte att förvärva friskt och lyckat med höjda riktkurser som belöning under februari.
Ytterligare en tillväxtraket, Sinch, steg med över 28 % under månaden och låg i topp i samtliga av ovan nämnda fonder. Utöver släpp av kvartalsrapport som slog förväntningarna annonserade kommunikationsbolaget ett uppmärksammat förvärv av Inteliquent för att öka närvaron på den amerikanska marknaden.

I Simplicity Småbolag Global steg banker och industribolag mest, särskilt Generac vars försäljning av generatorer till privathem skjutit i höjden efter att extrem kyla i Nordamerika lett till omfattande strömavbrott i bland annat Texas.
Simplicity Fastigheter sjönk i linje med sektorn, men utvecklingen bland bolagen var mer blandad än under januari. Selvaag Bolig, NP3, Sagax och Platzer steg exempelvis med över 5 %. Budstriden om Entra fick en tvär vändning då varken Castellums eller SBB:s bud fått tillräcklig acceptans. Alla tre bolags aktier föll tillbaka något under månaden.

Månadens aktie

Boliden är ett fantastiskt gruvbolag med egna gruvor och smältverk. Aitikgruvan är en syn för ögat; ett enormt stort dagbrott och en av Europas största koppargruvor. Kolosser till dumpers ser ut som myror när de kör omkring i gruvan och hämtar malm innehållande koppar, guld och silver. Under en månad med både konjunktursoptimism och inflationsoro är det kanske inte så konstigt att ett råvarubolag legat i topp, men Boliden släppte dessutom en mycket stark kvartalsrapport med överträffade förväntningar på både försäljning och resultat som gav utrymmer för extrautdelning. Bolagets avkastning på det egna kapitalet har nu, trots låg belåning, legat mellan 14 % och 21 % under de senaste 5 åren.

Omvärlden i korthet

Världens aktiemarknader fortsatte att stiga under februari då optimismen kring ekonomin var intakt. Smittspridningen i världen sjönk, vaccineringen fortsatte och även om vaccinet från Astra Zeneca verkar ha låg effektivitet på den Sydafrikanska mutationen så verkar både Moderna och Pfizers vacciner fungera bra på mutationerna. Dessutom blev vaccinet från Johnson & Johnson godkänt för användning i USA. I kombination med den expansiva penning- och finanspolitiken går vi enligt IMF:s prognos mot den starkaste BNP-tillväxten på flera decennier. Mot slutet av månaden ökade volatiliteten på börsen då större fokus hamnade på att de längre räntenivåerna stigit kraftigt i år, drivet av oro för att ett ökat inflationstryck kan få centralbanker att retirera från sina låga räntenivåer.
Tillväxt och inflation kommer sannolikt vara fokus på börsen under många månader framöver, då kombinationen av försäljningstillväxt och kostnadsökningar kommer vara viktig för hur bolagen lyckas leva upp till förväntningarna.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.02.28
 • 1.0%
 • 1.6%
 • 4.3%
 • 0.6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.02.28
 • 1.1%
 • 3.7%
 • 13.2%
 • -0.2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.02.28
 • 1.9%
 • 4.9%
 • 20.1%
 • -1.3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.02.28
 • 5.1%
 • 11.3%
 • -0.4%
 • 8.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.02.28
 • -1.7%
 • -5.4%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023