Denna sida är Fantastiskt

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Simplicity erbjuder investerare, i Sverige och internationellt, attraktiva och hållbara investeringsmöjligheter i våra aktie- och räntefonder eller via diskretionär förvaltning med stort fokus på riskjusterad avkastning.

Fondförvaltning

 

Simplicity är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag och förvaltar aktivt aktie- och räntefonder utifrån vår övergripande investeringsfilosofi med målet att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning.

Simplicity förvaltar idag sex aktiefonder, fem räntefonder och en blandfond. Samtliga fonder går att investera i en fonddepå eller ISK direkt hos oss. Fonderna är även valbara hos de flesta av landets banker, fondplattformar och pensionplattformar.

Mer information om våra fonder hittar du under respektive fonds sida

 

Kapitalförvaltning

 

Inom vår kapitalförvaltning kan vi erbjuda diskretionära portföljer åt förmögna privatpersoner, instutioner, företag och stiftelser. Vi kan även erbjuda rådgivande förvaltning för dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten.

Simplicity förvaltar idag sex aktiefonder, fem räntefonder och en blandfond. Samtliga fonder går att investera i en fonddepå eller ISK direkt hos oss. Fonderna är även valbara hos de flesta av landets banker, fondplattformar och pensionplattformar.

Mer information om våra fonder hittar du under respektive fonds sida

 

Stiftelsetjänst

 

Simplicity erbjuder en behovsanpassad helhetslösning för stiftelse rörande förvaltning, administration, redovisning, styrelseadministration och ansöknings-hantering.

Simplicity förvaltar idag sex aktiefonder, fem räntefonder och en blandfond. Samtliga fonder går att investera i en fonddepå eller ISK direkt hos oss. Fonderna är även valbara hos de flesta av landets banker, fondplattformar och pensionplattformar.

Mer information om våra fonder hittar du under respektive fonds sida

 

Copyright Simplicity AB 2023