2024-01-02

Lägesrapport december 2023

Efter ett turbulent 2023 där marknaderna i hög utsträckning påverkats av inflations- och ränteutveckling fick vi en stark avslutning på året med stigande börser och sjunkande räntor.  

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Spirande förhoppningar om räntesänkningar 
Den främsta förklaringen till den starka utvecklingen var stigande förhoppningar om räntesänkningar och en mjuklandning i konjunkturen. Om detta scenario infrias återstår att se, men det är tydligt att investerarna räknar med att så blir fallet. Den inflationsstatistik som publicerades under månaden visade på ett avtagande inflationstryck i de flesta länder. 

Fortsatt spänt läge i Mellanöstern 
Oljepriserna fluktuerade kraftigt under månaden bland annat som en konsekvens av det spända säkerhetsläget i Mellanöstern. Efter återkommande attacker mot fraktfartyg i Röda Havet har många transportföretag valt att styra om sina transporter från Suezkanalen, vilket lett till störningar i de globala leveranskedjorna. 

Oförändrade styrräntor  
Under december valde både FED och ECB i samband med sina räntemöten att behålla sina styrräntor oförändrade. Vid presskonferensen efter Feds räntebesked gav Fed-chefen, Jerome Powell, uttryck för optimism och sade bland annat att nästa steg från Feds sida sannolikt blir en räntesänkning. Marknaden har valt att diskontera betydlig fler och tidigare räntesänkningar än vad som indikeras av centralbankerna själva. I Sverige sade Riksbankschefen, Erik Thedéen, att den senaste tidens utveckling indikerar att inflationen kan fortsätta sjunka utan att ytterligare räntehöjningar krävs. Han underströk även att den senaste tidens kronförstärkning bidrar genom lägre importpriser.   

 

 

Räntefondernas utveckling

Utvecklingen under december var mycket god i kreditmarknaderna, där investerarna tog fasta på de sjunkande räntorna som fick kurserna i en del fastighetsobligationer med lite längre löptider att stiga kraftigt. På minussidan sjönk mediabolaget Viaplays obligationer kraftigt i pris som en konsekvens av refinansieringsplanen som offentliggjordes på morgonen den 1 december. Totalt sett påverkades utvecklingen i Simplicity Likviditet negativt med drygt 0,30 % i början av månaden. Därefter återhämtade sig kurserna något, bland annat efter att företaget meddelat att de fått stöd för uppgörelsen av en majoritet av obligationsägarna. I primärmarknaden gick aktiviteten ned inför julhelgerna, men ett antal transaktioner genomfördes dock. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det norska livsmedelsföretaget Gröntvedt, låsbolaget Assa och nischbanken, Resurs Bank. 

Likviditet +0,01%
Företagsobligationer +1,23%
Global Corp Bond +2,19%
High Yield +1,66%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Norden 4,0%
Sverige 7,0%
Småbolag Sverige 6,9%
Småbolag Global 6,8%
Fastigheter 17,3%
Green Impact 6,7%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter December 2023 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023