2024-02-01

Lägesrapport januari 2024

Efter den starka avslutningen på 2023, där investerarna diskonterade ett mycket gynnsamt scenario med kommande räntesänkningar och en mjuklandning i ekonomin, fick vi se en viss rekyl under inledningen av 2024. De långa obligationsräntorna steg, börsutvecklingen var avvaktande och i den internationella kreditmarknaden inleddes året med stigande kreditspreadar. Även om kreditspreadarna varierade en del blev januari en stark månad för samtliga räntefonder och mer varierad för aktiefonderna.  

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Beskedligare inflation och bevakande centralbanker 
Centralbankerna är fortsatt i ett läge där de väntar på att medicinen ska verka. ECB och Fed lät styrräntorna ligga kvar på 4,5% respektive 5,5% och behöll samma narrativ som tidigare där sänkningar troligen kommer senare under året. 

Geopolitikens orosmoln kvarstår 
Orosmolnen på den geopolitiska fronten kvarstod under månaden. Röda havs-attackerna från houthierna fortsatte och besvarades med flyganfall från USA och Storbritannien. Iran förnekade inblandning i en dödlig attack mot en amerikansk bas i Jordan, utförd av Iranstödda miliser. Oroligheterna fick oljepriset att stiga under månaden. 

Stark rapportering 
Baserat på kvartalsrapporter från bland andra Volvo, Atlas Copco, Sandvik, Epiroc, SKF och Alleima kunde ett mönster skönjas med starkt rapporterat kvartal, men med avmattad efterfrågan och orderingångar under förväntningarna för de svenska verkstadsbolagen. 

 

 

Räntefondernas utveckling

Även om kreditspreadarna varierade en del blev januari en stark månad på kreditmarknaderna med stigande obligationskurser. Resurs Bank kom med en vinstvarning som ledde till kursnedgångar i bolagets obligationer. Orsaken till det lägre resultatet sägs bland annat vara högre kreditförluster och nedskrivningar av IT-investeringar. Beskedet väckte irritation i obligationsmarknaden eftersom företaget gav ut en ny obligation i mitten av december och inte nämnde något om sina problem då. DnB genomförde en tvångsförsäljning av en fastighetsportfölj ägd av Oscar Properties efter att bolaget inte kunnat betala ränta och amortering på sina lån till banken. Fastigheterna förvärvades av Erik Selin Fastigheter till ett pris om 2,2 miljarder kronor vilket är cirka 25 procent lägre fastigheternas bokförda värde om 3,0 miljarder kronor.  

Aktiviteten i primärmarknaden var god och ett stort antal transaktioner genomfördes. Utöver ett antal köp av obligationer utgivna av återkommande Investment Grade-emittenter deltog vi bland annat i nyemissioner i byggföretaget Zengun, kredithanteringsbolaget B2 och investmentbolaget Mutares.  

Likviditet +0,46%
Företagsobligationer +1,33%
Global Corp Bond +1,35%
High Yield +1,53%
Maturity 2027 +1,03%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Norden +2,2%
Sverige -0,8%
Småbolag Sverige -0,8%
Småbolag Global +2,0%
Fastigheter -5,0%
Green Impact +0,3%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Januari 2024 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023