Räntebrev

per 2024.06.30

Förvaltarkommentar

Under juni skiftade marknadernas fokus mellan den ekonomiska och den politiska utvecklingen. Den sistnämnda är i vanlig ordning komplicerad och bidrog till stora rörelser i såväl enskilda värdepapper som hela marknadssegment. Efter ett starkt resultat i EU-valet för det franska ytterhögerpartiet, Nationell samling, valde den franske presidenten Emmanuel Macron att upplösa nationalförsamlingen och utlysa nyval. Åtgärden skapade stor osäkerhet och fick bland annat räntorna på franska statsobligationer att stiga kraftigt. I den första omgången av valet som hölls den 30 juni blev Nationell samling största parti men osäkerheten inför den andra valomgången den 7 juli är stor. EU införde tullar på kinesiska elbilar vilket fick aktiekurserna för bland annat Volvo Cars, som har en betydande andel av sin tillverkning i Kina, att falla kraftigt.

I Sverige släppte Finansdepartementet prognoser för den ekonomiska tillväxten och inflationen. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson, är kampen mot inflationen vunnen och fokuset skall skiftas från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Även om regeringen räknar med en gradvis återhämtning för den svenska ekonomin tror de att lågkonjunkturen biter sig fast fram till 2025.

I USA var den månatliga arbetsmarknadsdatan betydligt starkare än vad marknaden räknat med och detta ledde till starkare dollar och högre räntor. Utvecklingen mildrades dock av lägre inflationssiffror som publicerades senare under månaden. Fed lämnade sin styrränta oförändrad, men kommentarerna i samband med beskedet var något hökaktiga. Just nu förväntar sig marknaden en första räntesänkning i september eller november.

ECB genomförde en planenlig räntesänkning med 25 punkter och kommunikationen var återhållsam. De fortsatte att betona att de behöver se mer bevis på att inflationen fortsätter nedåt för att kunna genomföra ytterligare sänkningar. Riksbanken valde att lämna räntan oförändrad men budskapet från direktionen var duvaktigt. De indikerade bland annat att räntan kan sänkas två eller tre gånger under återstoden av 2024. Den nya räntebanan indikerar 75 procents sannolikhet för en sänkning i augusti.

Kreditspreadarna steg överlag mot bakgrund ett något svagare sentiment. Denna utveckling kompenserades dock av yieldnivåerna som fortsatte ge stöd åt marknaden. Efter en lång väntan presenterade Intrum ett förslag på ny kapitalstruktur som bland annat innebär en full återbetalning av obligationer med förfall 2024. Samtidigt föreslås en viss nedskrivning av längre obligationer i utbyte mot tilldelning av nyemitterade aktier. Förslaget framstår som förhållandevis aktieägarvänligt och det är fortfarande inte säkert att det går igenom. Detaljhandelsföretaget Ellos refinansierade sina utestående obligationer genom att ge ut två nya samtidigt som företagets huvudägare Nordic Capital, tillskjuter mer eget kapital. Ellos har brottats med både lönsamhetsproblem och en hög skuldsättning och den genomförda transaktionen ger bolaget en stabilare finansieringssituation vilket är mycket positivt.  Riskkapitalbolaget CVC Capital lade ett bud på aktierna i Resurs Holding tillsammans med bolagets största ägare, Waldakt, som kontrolleras av familjen Bengtsson. Resurs aktiekurs har varit svag den senaste tiden och budgivarna gör bedömningen att bolaget kan utvecklas bättre i en privat miljö. Nyheten om budet fick kurserna på bolagets obligationer att stiga.

I övrigt var det hög aktivitet på primärmarknaden och ett stort antal transaktioner genomfördes. Utöver Ellos deltog Simplicity bland annat i emissioner i Assemblin, Compactor, Kongsberg Automotive och NOBA Bank.

Samtliga fonder hade en god utveckling och steg under månaden. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond, Simplicity High Yield och Simplicity Maturity 2027 gick upp med 0,35 %, 0,61 %, 0,56 %, 0,67 % respektive 0,65 %.

Nyckeltal per 2024.06.30

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2024.06.30
 • Avkastning YTD 2,79%
 • Yield innan avgifter: 4,30-4,40%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 1,33 år

Simplicity Företagsobligationer

per 2024.06.30
 • Avkastning YTD 4,68%
 • Yield innan avgifter: 7,20-7,30%
 • Ränteduration: 0,85 år
 • Kreditduration: 2,72 år

Simplicity Global Corporate Bond

per 2024.06.30
 • Avkastning YTD 3,85%
 • Yield innan avgifter: 7,70-7,80%
 • Ränteduration: 2,61 år
 • Kreditduration: 2,86 år

Simplicity High Yield

per 2024.06.30
 • Avkastning YTD 5,31%
 • Yield innan avgifter: 9,00-9,10%
 • Ränteduration: 0,96 år
 • Kreditduration: 2,92 år

Simplicity Maturity 2027

per 2024.06.30
 • Avkastning YTD 4,76%
 • Yield innan avgifter: 6,30-6,40%
 • Ränteduration: 0,72 år
 • Kreditduration: 2,67 år

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023