2023-07-06

Fonduppdatering Simplicity Green Impact – Juli 2023

Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 17,8 %.

Fonden just nu

 • Vid halvårsskiftet var fondens största investeringstema Elektrifiering (29 % av fonden), följt av Energieffektiv teknik (23 %), Hållbar infrastruktur (18 %), Förnybar energi (11 %), Vatten (12 %) och Cirkulär ekonomi (7 %).
 • Under juni månad steg fonden med 7,1 %. Flera amerikanska byggrelaterade innehav inom Energieffektiv teknik gick extra starkt. Exempelvis steg isoleringsföretaget TopBuild med 30,9 % och Meritage Homes, som är en av USA:s mest energieffektiva husbyggare, med 22,7% under månaden.

Vatten som investeringstema

 • Under den senaste tiden har vi ökat upp andelen innehav inom investeringstemat Vatten med några procentenheter, som nu utgör ca 12% av fonden.
 • I Sverige märker vi kanske mest av vattenbrist endast under varma sommarveckor då det råder bevattningsförbud. Globalt är dock tillgång på vatten ett betydligt större problem och dessutom mycket kostsamt. Rent sötvatten är en knapp resurs och i takt med en växande befolkning, ökad konsumtion, klimatförändringar och fortsatt urbanisering ökar behovet av effektivare vattenhantering och ny infrastruktur.
 • Vi anser att bolag med lösningar på världens vattenutmaningar är ett intresserat investeringsområde för Simplicity Green Impact och dessutom ett bra komplement till fondens andra teman, som till en större del är kopplade till energiomställningen (elektrifiering, energieffektivitet och förnybar energi).
 • Ett exempel på fondinnehav är amerikanska Xylem, ett globalt bolag inom vattenteknik med lösningar för vattnets kretslopp. Bolagets teknik används exempelvis i världens största anläggning för återvinning och återanvändning av dricksvatten i ökennationen Kuwait. Ett annat exempel är Xylems mätteknik som används för att på distans identifiera läckor och andra problem och på så sätt spara vatten och pengar för sina kunder.

Fördjupning: Senaste nytt inom hållbarhetsområdet

 • I juni presenterade EU-kommissionen ett nytt åtgärdspaket för att bygga vidare på och stärka ramen för hållbar finansiering. I förvaltningen av en mörkgrön fond tycker vi att de mest relevanta delarna av åtgärdspaketet är följande:
  • Förslaget kring nya regler för leverantörer av ESG-rating. Syftet är att öka transparensen kring ESG-ratingleverantörernas metoder, för att säkerställa kvalitét och jämförbarhet. Detta är förhoppningsvis en positiv utveckling.
  • Granskningskriterierna för de fyra sista miljömålen i taxonomiförordningen, vilka förväntas börja gälla i januari 2024 (de är principiellt godkända). För tillfället har bolag endast rapporterat gällande de två första klimatrelaterade målen. Detta innebär att fler typer av sektorer kommer att inkluderas, vilket skapar ett större och, förhoppningsvis, ett ännu bättre hållbart investeringsuniversum.
 • För den som är intresserad finns mer information EU-kommissionens hemsida.

Nästa mailutskick med uppdatering kring Simplicity Green Impact planerar vi skicka under den andra halvan av augusti. Till dess önskar vi en trevlig sommar!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023