2023-11-13

Fonduppdatering Simplicity Green Impact – Nov 2023

Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 6,7 %.

Förnyat läge för förnybar energi?

 • Det stora samtalsämnet för hållbara investeringar under hösten har varit utvecklingen för aktier inom förnybar energi. S&P Global Clean Energy Index NTR, som består av 100 bolag inom förnybar energi, har fallit över 20 % de senaste tre månaderna.
 • Generellt är den största orsaken bakom nedgången ett resultat av de stigande räntorna. Intressant nog har förnybara energiaktier underpresterat i jämförelse med andra tillväxtsektorer, trots liknande marknadsförhållanden. Flera negativa nyheter kring sektorn har spätt på en ökad oro bland investerare.
 • Vår bedömning är att den förnybara energisektorn just nu är översåld och att vissa aktier har blivit värda att plocka upp.
 • Då de strukturella tillväxtutsikterna finns kvar för sol- och vindkraft är läget just nu spännande eftersom flera aktier inom förnybara energi idag handlas i linje med värderingsmultiplar för mogna industribolag. Bland dem återfinns exempelvis solteknikbolagen First Solar och SMA Solar Technologies (NTM PE 10,7x respektive 12,0x), som just nu erbjuder en attraktiv rabatt jämfört med ett globalt brett index (NTM PE 15,5x).
 • Sammanfattningsvis kan man idag komma in i bolag med förutsättningar för fortsatt tillväxt men till attraktiva värderingar.

En investering i Europas energiomställning

 • Ett innehav som har utvecklats väl under året är franska Spie som är upp 14,6 % i år. Spie är en infrastrukturkonsult som leder projekt inom bland annat energiteknik, energieffektivitet och smart mobilitet.
 • Spie har goda utsikter för långsiktig tillväxt med en klockren exponering mot Europas energiomställning.
 • Något som är extra kul är att Spie har bland de högst rapporterade taxonomiförenlighet i Europa, nämligen 46 % av omsättningen. Det innebär att 46 % av bolagets omsättning är direkt förenlig med att uppfylla EU:s hållbarhetsmål.

Fonden just nu
Fondens investeringsteman (andel av fonden %) är:

 • Energieffektiv teknik (27 %): digitala lösningar, energieffektiv VVS, isolering, energihantering, industriteknik, konsumentelektronik
 • Elektrifiering (27 %): eldrivna fordon, laddinfrastruktur, smart elnätteknik, batterier, elnätinfrastruktur & elkonstruktion, halvledare, elektrifieringsmaterial och annan elektronik
 • Vattenhantering (17 %): rening, effektivisering, infrastruktur, ingenjörstjänster, distribution.
 • Hållbar infrastruktur (16 %): fastighetsutveckling & förvaltning, eldistribution, ingenjörstjänster, tåg, effektiv teknik
 • Cirkulär ekonomi (8 %): återvinning & avfallshantering, resurscirkularitet, hållbar livsmedel & jordbruk
 • Förnybar energi (5 %): tillverkning av teknik och utrustning för sol- och vindkraft, projektutveckling av vind och solkraft och energiproducerande bolag baserat på sol- och vindkraft

Under hösten har fondens vattenkategori presterat bäst. Exempelvis så har de två japanska bolagen Nomura Micro Science och Organo Corp stigit med 43 % respektive 36 % under de senaste tre månaderna.

Procentuell utveckling är utryckt i SEK.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023