24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%.

Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till en eller flera av de stora och långsiktiga trenderna som vi ser inom hållbarhetsområdet, vilka inkluderar elektrifiering, förnybar energi, energieffektivisering och cirkulär ekonomi. Med andra ord investerar fonden i bolag som både möjliggör och gynnas av den gröna omställningen.

Investeringsbehovet kopplat till den gröna omställningen är enormt, vilket onekligen skapar intressanta affärsmöjligheter. I en färsk rapport från IRENA uppskattas investeringsbehovet uppgå till 150 biljoner USD mellan år 2023 till år 2050 för att världen ska klara av globala klimatmål*. Att detta medför en ofantligt stor växande marknad blir tydligt när man exempelvis jämför siffran med det totala marknadsvärdet på hela den svenska börsen som uppgår till drygt 1,2 biljoner USD**. För bolag som är rätt positionerade kan det globala investeringstrycket i grön teknik kunna översättas till ökad försäljning och vinst.

Redan idag ser vi vilka möjligheter och fördelar det finns för bolag som är exponerade mot gröna megatrender. Under det senaste året har exempelvis USA klubbat igenom det historiskt stora klimatpaketet US Inflation Reduction Act (IRA) och i Europa har motsvarande EU Net Zero Industry Act presenterats, vilka skapar en unik medvind för gröna investeringar. För flera innehav i fonden har vi dessutom sett starkare resultat och orderingång än vad vi hade räknat med när vi startade fonden. Ett exempel är svenska Munters, som också har haft en fantastisk börsutveckling det senaste året. Den växande efterfrågan på bolagets produkter drivs bland annat av megatrender så som elektrifiering. Batterisegmentet är nämligen ett växande område för Munters, eftersom bolagets energieffektiva klimatkontrollsystem behövs vid produktion av bilbatterier.

Elektrifieringen är en förutsättning för att ersätta fossila bränslen med hållbar energi. För att möjliggöra elektrifieringen behövs stora investeringar göras i allt från elektriska komponenter till infrastruktur. Som ett resultat av att allt fler industrier och fordon elektrifieras kommer den globala elanvändningen öka kraftigt de kommande åren. Detta kommer att skapa fortsatt ökade behov av tillgänglig grön energi och även ett ännu större behov av effektiv energihantering. Sol- och vindkraft, energieffektiva byggmaterial, smart el-överföring och värmepumpar är exempel på viktiga lösningar. Utöver energiomställningen sätts alltmer fokus på en hållbar konsumtion och produktion. Framtidens vinnare tror vi därför är de bolag som kan möta framtidens krav på en cirkulär ekonomi.

Fondens investeringar görs med god spridning inom flera olika branscher och i olika steg i värdekedjan. Bolagen vi investerar i kännetecknas av hög kvalitet och långsiktighet, där investeringar sker i olika typer av bolag med syftet är att erbjuda en bred exponering mot gröna megatrender.

Fonden kan handlas direkt hos oss på Simplicity, hos din bank eller fondtorg, så som på Avanza och Nordnet.

*World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway. **OMX Stockholm Index, 22-12-31

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023