19 februari

Simplicity High Yield – Starkt första halvår

Den 14 februari firade vi sexmånadersjubileum i Simplicity High Yield. Fonden har fått en stark start och har till och med dagens datum (2021-02-19) gått upp med drygt sex procent sedan fondstart. Utvecklingen i fonden har bland annat gynnats av ökad riskaptit vilket har bidragit till en stark utveckling i den nordiska high yield marknaden tillsammans med ett antal bra investeringar i enskilda obligationer. Perioden har även präglats av hög aktivitet med många lyckade nyemissioner som också påverkat fondens avkastning positivt.

Vi tror inte att man skall räkna med en riktigt lika stark utveckling för fonden framöver men ser ändå positivt på framtidsutsikterna. Vår bedömning är att de makroekonomiska förhållanden kommer förbättras successivt under året i takt med att effekterna av finans- och penningpolitiska stimulanser slår igenom vilket kommer ge stöd till företagen. Vi räknar även med fortsatt låga räntor även om vissa tendenser till stigande långräntor har noterats under inledningen av 2021. Det bör dock poängteras att denna uppgång har skett från väldigt låga nivåer och att allt för låga räntor inte heller är ett sundhetstecken. Sammantaget ser vi fortsatt goda avkastningsmöjligheter i den nordiska High Yield-marknaden och vårt fokus kommer som alltid vara att leta efter bra investeringsalternativ i hållbara bolag.

Från starten 2020-08-14 var fondens största innehav den hållbara obligationen Millicom 240515 som då utgjorde 4,47% av portföljen. Millicom är ett globalt telekombolag med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. I dagsläget är fondens största innehav den gröna obligationen Aker Horizon 250815 med en vikt av cirka 2,85% av portföljen. Aker Horizon är Norska Aker-sfärens investmentbolag som fokuserar på förnybar energi och andra lösningar inom grön teknik för att minska utsläppen av växthusgaser.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

2 oktober

Lägesrapport september 2023

September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det […]

Läs vidare
4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023