2023-11-29

Fondnyhet – Simplicity Maturity 2027

Fonden är en ny typ av företagsobligationsfond som har ett givet förfallodatum och därmed även en given placeringshorisont på knappt 4 år vid fondstart som sedan är avtagande. Fonden har som mål att generera en återkommande intäkt/utdelning och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i obligationer med hög kreditvärdighet.

Under fondens teckningsperiod mellan den 7 december och en 31 januari kommer inte någon insättningsavgift att tas ut. Fonden har, i övrigt under löptiden, en insättningsavgift och en uttagsavgift på fem procent av det investerade kapitalet för att skydda andelsägarna mot in- och utflöden under löptiden.

Hur fungerar en Maturity-fond?

  • Teckningsperiod med ett givet startdatum.
  • Fondbolaget köper in en portfölj med 50-80st obligationer
  • God indikation över den förväntade avkastningen under fondens löptid
  • Fonden ger kvartalsvisa utdelningar under fondens löptid
  • Ett erfaret förvaltningsteam förvaltar aktivt portföljen
  • Vid fondens slutdatum (senast 2027-12-31 ) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2027 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning, en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 6-8% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2027-12-31.

Läs mer här och hur du investerar i fonden
Mer information om fonden, informationsbroschyr, fondfaktablad och teckningsanmälan.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023