12 augusti

Ljusning efter stormen – återhämtning inom fastighetsobligationer

Efter en turbulent vår och sommar återvänder nu investerarna till obligationsmarknaden för fastighetsbolag. Sammantaget öppnar de lägre priserna upp för högre avkastning, men trots att prisnivåerna nu är attraktiva påminner förvaltarna att läget fortsatt är osäkert.

Simplicity har sedan hösten 2021 minskat exponeringen mot fastighetsobligationer, men efter våren och sommarens turbulens ser vi nu att läget ser annorlunda ut nu jämfört med i början av sommaren – där marknaden enligt vår syn bottnade ur i juni månad. Vi har på senare tid genomfört strukturella förändringar, där förflyttning skett från kortare löptid till obligationer med längre löptid. Detta för att uppnå högre avkastning på fondernas obligationer. Vi befinner oss dock inte i ett läge ännu där vi som helhet ökar exponeringen mot fastighetsobligationer då tillgångsslaget är och förblir räntekänsligt. Rådande inflation , som dock visat tecken på att lugna ner sig på sistone, är fortsatt är hög och pressar centralbanker runtom i världen att vidhålla en höjd räntebana vilket skapar osäkerhet för fastighetsbolagen.

I artikeln “Ljusning efter stormen – nu återvänder investerarna” i DI 2022-08-12 intervjuas ränteförvaltare Henrik Tingstorp angående just fastighetsobligationer. Du hittar artikeln här.

Om du har frågor eller funderingar kring ditt innehav i våra fonder har vi öppet vardagar mellan 08:00 – 17:00 – och du når vår kundservice på kundservice@simplicity.se samt 0340 21 95 00.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023