12 augusti

Ljusning efter stormen – återhämtning inom fastighetsobligationer

Efter en turbulent vår och sommar återvänder nu investerarna till obligationsmarknaden för fastighetsbolag. Sammantaget öppnar de lägre priserna upp för högre avkastning, men trots att prisnivåerna nu är attraktiva påminner förvaltarna att läget fortsatt är osäkert.

Simplicity har sedan hösten 2021 minskat exponeringen mot fastighetsobligationer, men efter våren och sommarens turbulens ser vi nu att läget ser annorlunda ut nu jämfört med i början av sommaren – där marknaden enligt vår syn bottnade ur i juni månad. Vi har på senare tid genomfört strukturella förändringar, där förflyttning skett från kortare löptid till obligationer med längre löptid. Detta för att uppnå högre avkastning på fondernas obligationer. Vi befinner oss dock inte i ett läge ännu där vi som helhet ökar exponeringen mot fastighetsobligationer då tillgångsslaget är och förblir räntekänsligt. Rådande inflation , som dock visat tecken på att lugna ner sig på sistone, är fortsatt är hög och pressar centralbanker runtom i världen att vidhålla en höjd räntebana vilket skapar osäkerhet för fastighetsbolagen.

I artikeln ”Ljusning efter stormen – nu återvänder investerarna” i DI 2022-08-12 intervjuas ränteförvaltare Henrik Tingstorp angående just fastighetsobligationer. Du hittar artikeln här.

Om du har frågor eller funderingar kring ditt innehav i våra fonder har vi öppet vardagar mellan 08:00 – 17:00 – och du når vår kundservice på kundservice@simplicity.se samt 0340 21 95 00.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021