Lägesrapport för våra räntefonder

Förvaltare Fabian Dahl summera räntemarknaden för november månad.

Efter en lugn inledning med en positiv utveckling på såväl börser som kreditmarknader tilltog osäkerheten successivt under månaden efter att en accelererande ökning av antalet Covid 19-fall lett till nya restriktioner i ett antal europeiska länder och regioner. I USA lyckades politikerna inte enas om ett nytt stimulanspaket och det amerikanska presidentvalet ser ut att bli en jämn historia där det föreligger en risk att det blir svårt att utropa en vinnare under valnatten. Turerna kring det brittiska utträdet ur EU fortsätter utan att någon lösning har kunnat komma till stånd. Samtidigt som orosmolnen tornade upp sig, publicerade den internationella valutafonden, IMF, en ny konjunkturprognos i vilken man skriver upp de globala tillväxtprognoserna för 2020 och 2021. Det skall dock understrykas att upprevideringen för 2020 handlar om att IMF nu tror att nedgången i BNP blir något mindre än vad man tidigare räknat med. Trenden med sjunkande börser höll i sig under månaden då merparten av de internationella aktiemarknaderna sjönk.

Protokollet från Fed-mötet i september bjöd inte på några större överraskningar då merparten av det som stod i detta redan nämnts i Feds uttalande efter räntemötet och i ett antal tal av olika Fed-ledamöter. Feds nästa räntemöte som är den 4 till 5 november kommer dock att bli mycket intressant då den penningpolitiska policyn sannolikt måste anpassas till de olika förutsättningar som kommer följa beroende på vem som blir vald till president. Möjligheten finns också att det fortfarande inte är klart vem som blivit vald, vilket kommer öka komplexiteten för Fed ytterligare. I Europa lämnade ECB såväl sina styrräntor som nivån på sina tillgångsköp oförändrade samtidigt som de meddelade att de kommer lansera en ny policy i december efter att deras nya makroprognoser färdigställts. Beskedet från ECB ledde till fallande räntor då det tolkades som att de penningpolitiska stimulanserna kommer öka. I Sverige fortsatte Riksbanken med sina köp av företagsobligationer och per den 23 oktober uppgick de sammanlagda köpen till 860 MSEK.

Kreditmarknaderna följde samma mönster som aktiemarknaden och inledde månaden med sjunkande kreditspreadar och stigande obligationskurser. Sentimentet försvagades dock successivt i takt med att pessimismen åter fick grepp om marknaden. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet är i full gång och även om företagen påverkats av Corona-pandemin uppvisar många företag en god motståndskraft och en stor andel av bolagen har också lyckats överträffa analytikernas förväntningar. Även om de förhållandevis starka bolagsrapporterna inte lyckats tillfredsställa aktiemarknaden har de givit ett visst stöd till kreditmarknaden. Flygbolaget SAS lyckades genomföra sin omfattande rekapitaliseringsplan vilket innebär att den omedelbara konkursrisken för företaget nu är avvärjd. De svenska och danska staterna ökade i och med transaktionen sina ägarandelar i bolaget avsevärt men även de tidigare obligationsägarna är nu en betydande ägare i SAS efter att en stor del av obligationerna omvandlats till aktier. Aktiviteten i primärmarknaden var förhållandevis låg och även om detta till viss del kan förklaras av en viss säsongseffekt i samband med bolagens rapporter är det ändå tydligt att investerarna blivit något mer återhållsamma.
Trots en svag avslutning lyckades alla fonder utom Simplicity Likviditet generera positiv avkastning under månaden. Simplicty Företagsobligationer steg med 0,14 %, Simplicity Global Corporate Bond med 0,56 % och Simplicity High Yield gick upp med 0,37 % samtidigt som Simplicity Likviditet sjönk med 0,03 %.

Marknadskommentar från förvaltare (3min)

https://vimeo.com/481588484

Simplicity Likviditet

per 2020.11.31
 • Avkastning YTD 0,33 %
 • Yield efter avgifter: 0,50-0,60 %
 • Ränteduration: 0,17 år
 • Kreditduration: 1,17 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2020.11.31
 • Avkastning YTD –1,67 %
 • Yield efter avgifter: 2,50-2,60 %
 • Ränteduration: 1,07 år
 • Kreditduration: 3,02 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2020.11.31
 • Avkastning YTD –1,67 %
 • Yield efter avgifter: 2,50-2,60 %
 • Ränteduration: 1,07 år
 • Kreditduration: 3,02 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2020.11.31
 • Avkastning YTD –1,67 %
 • Yield efter avgifter: 2,50-2,60 %
 • Ränteduration: 1,07 år
 • Kreditduration: 3,02 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Mer information

Aktiebrev November

Aktienyheter

Räntenyheter

 

Våra Räntefonder

Våra Aktiefonder

Copyright Simplicity AB 2023