Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar december 2020

Avslutningen av 2020 blev intensiv vilket väl får sägas vara typiskt för detta mycket annorlunda år. Efter många turer och en deadline som gång på gång flyttades fram, lyckades EU och Storbritannien till slut enas om ett handelsavtal. Avtalet krävde en hel del kompromisser och även om de flesta varor kommer handlas utan volymbegränsningar och tariffer även fortsättningsvis så kommer det brittiska utträdet innebära en del tullhantering vilket sannolikt kommer påverka handeln negativt. Den amerikanska senaten klubbade igenom ett nytt stödpaket om 900 miljarder dollar men ett demokratiskt förslag, understött av president Trump, om att höja beloppet på de kontantcheckar som skall betalas ut till de amerikanska hushållen blockerades av den republikanska majoriteten i senaten. Marknaden räknar dock med mer finanspolitiska stimulanser efter att Joe Biden tillträtt som ny president.

Samtidigt som antalet nya Coronafall fortsatte öka i hög takt och en ny muterad virusvariant började sprida sig, inleddes de första vaccinationerna mot Covid-19 runtom i världen. Detta ger hopp om att vi skall kunna börja se slutet på pandemin. I Sverige skärpte Folkhälsomyndigheten och regeringen sina restriktioner vilket bland annat innebär stora inskränkningar för restauranger och andra företag inom servicenäringen. De flesta internationella börser steg under december medan den svenska börsen föll tillbaka något efter ett i övrigt starkt 2020.

Centralbankerna i såväl Europa som USA lovade i samband med sina direktionsmöten att fortsätta med sina tillgångsköp under överskådlig tid. I USA meddelade Fed att de kommer fortsätta med sina köp till dess att ekonomin uppvisar en signifikant förbättring samtidigt som de återupprepade att de anser att finanspolitiska stimulanser kommer fungera bättre för att lindra effekterna av pandemin. ECB utökade i enlighet med förväntningarna sitt stödköpsprogram med 500 miljarder euro till 1850 miljarder euro och förlängde det till mars 2022. De kommer även fortsätta tillhandahålla billiga lån till bankerna för att säkerställa att dessa kan fortsätta låna ut pengar till företag och hushåll och därigenom stötta konsumtionen. ECB justerade även ned sina BNP-prognoser för fjärde kvartalet på grund av att effekterna av den andra vågen av Corona-pandemin blivit större än förväntat. Detta indikerar även att inledningen av 2021 kan bli svag.

Kreditmarknaderna avslutade året starkt även om volatiliteten bitvis var lite högre i samband med att investerare tog hem vinster inför årsskiftet. De nordiska bankerna hamnade återigen i rampljuset efter att Dagens Industri publicerat uppgifter om att SEB, Danske Bank och Swedbank utreds av FBI. Nyheten fick kurserna på bankernas obligationer att falla men då merparten av det som rapporterades var känt sedan tidigare återhämtade sig obligationskurserna relativt snabbt. I den nordiska fastighetsmarknaden var det mycket hög aktivitet under månaden. Budstriden om det norska fastighetsbolaget Entra fortsatte efter att både Castellum och SBB höjt sina bud och Balder köpt 15 % av aktierna i bolaget. SBB genomförde också ett mindre köp då de förvärvade drygt 54 procent av aktierna i Offentliga Hus och uppgav samtidigt att de avser lämna ett bud på resterande aktier i bolaget. Balder meddelade att de ingått ett avtal om att gå in som partner i byggbolaget Sernekes prestigeprojekt, Karlatornet i Göteborg. Heimstaden Bostad förvärvade ett stort fastighetsbestånd i Danmark av fastighetsfonden Niam vilket kommer föranleda en delåterbetalning av Niams utestående obligation. I primärmarknaden var aktiviteten god i början av december innan den successivt avtog då investerarna drog ned på aktiviteten inför helgerna. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i de norska IT-bolagen Link Mobility och Mercell, i en social obligation utgiven av SBB samt i en grön obligation emitterad av det spanska industribolaget Fertiberia.

Samtliga fonder hade en stark utveckling och gynnades bland annat av sjunkande kreditspreadar för obligationer i bank- och fastighetssektorerna, där bland annat fondernas innehav i Niam, Offentliga Hus och SBB bidrog positivt. Simplicity Likviditet steg med 0,11 %, Simplicity Företagsobligationer med 0,67 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 0,70 % respektive 0,96 %.

Förvaltarna sammanfattar månaden

Fabian Dahl och Henrik Tingstorp sammanfattar månaden.

Simplicity Likviditet

per 2020.12.31
 • Avkastning YTD 2020 0.63%
 • Yield efter avgifter: 0.40-0.50%
 • Ränteduration: 0.19 år
 • Kreditduration: 1.13 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2020.12.31
 • Avkastning YTD 2020 –0.07%
 • Yield efter avgifter: 2.10-2.20%
 • Ränteduration: 1.18 år
 • Kreditduration: 3.24 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2020.12.31
 • Avkastning YTD 2020 0.02%
 • Yield efter avgifter: 2.50-2.60%
 • Ränteduration: 2.57 år
 • Kreditduration: 3.54 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2020.12.30
 • Avkastning YTD 2020 4.42%
 • Yield efter avgifter: 3.60-3.70 %
 • Ränteduration: 1.45 år
 • Kreditduration: 3.41 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023