Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Februari 2021

Under februari fortsatte nyhetsflödet att domineras av utvecklingen för spridningen av Corona-viruset. Vaccineringarna är i full gång världen över och de övergripande målsättningarna, för bland annat EU, ligger fast trots uteblivna vaccinleveranser. Smittspridningen stiger dock återigen och oron för en tredje virusvåg är hög, något som har lett till nya restriktioner och nedstängningar, vilka slår hårt mot den redan hårt drabbade servicenäringen. I Storbritannien som inte längre är en del av EU har vaccinationsprocessen kommit längre, vilket föranlett den brittiska regeringen att lansera en plan för hur de delar av ekonomin som varit nedstängda skall öppnas upp igen. I USA blev det som förväntat inte någon fällande dom i riksrättsprocessen mot den förre presidenten Donald Trump. Problemen är dock inte över för Trump, utan nu väntar sannolikt ett antal civilrättsliga processer för honom. På den geopolitiska fronten ökade spänningarna efter att USA genomfört nya flygräder i Syrien. På den positiva fronten kan noteras att USA återinträdde i Parisavtalet under månaden.

I de finansiella marknaderna var det ett stort fokus på den ränteuppgång som tog fart under andra halvan av februari. Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen har gått upp från 0,91 % vid årsskiftet till 1,41% idag och är nu uppe på samma nivåer som innan Coronakrisen bröt ut. Även de europeiska långa obligationsräntorna steg kraftigt under månaden. Aktiemarknaden reagerade negativt på ränteuppgången och efter en stark inledning vände de flesta internationella börser ned. Både de amerikanska och europeiska centralbankerna gjorde uttalanden för att försöka lugna marknaden.

Fedchefen Jerome Powell betonade i ett anförande inför representanthuset att det viktiga för Fed är att få upp sysselsättningen och att detta kommer kräva fortsatta penningpolitiska stimulanser. I Europa indikerade olika företrädare för ECB att det kan bli aktuellt att använda obligationsköpsprogrammet för att motverka stigande räntor och att man strävar efter att säkerställa att de finansiella förhållandena inte stramas åt.

Kreditmarknaderna inledde månaden med sjunkande kreditspreadar och stigande obligationskurser men vände ned något mot slutet av månaden mot bakgrund av turbulensen i räntemarknaden. Företagen fortsatte att rapportera sina resultat för det fjärde kvartalet 2020 och det är noterbart att väldigt många företag klarat av att hantera krisen på ett bra sätt. Efter många turer så drog både Castellum och SBB tillbaka sina uppköpserbjudanden på det norska fastighetsbolaget Entra. Det är dock inte osannolikt att vi kan komma att få se andra strukturaffärer i fastighetsbranschen under det kommande året.
Flygbolaget SAS redovisade mycket svaga siffror för det fjärde kvartalet. Företaget är hårt drabbat av krisen och även om de genomfört omfattande besparingsåtgärder och en omstrukturering av sin balansräkning har de fortfarande långt kvar till lönsamhet. Simplicity har endast ett mindre innehav kvar i SAS-obligationer.

I primärmarknaden var det hög aktivitet då ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Fastighetsbolaget Heimstaden gjorde debut i Euromarknaden genom att emittera en femårig obligation till en ränta om 4,50 %. Räntan sattes på en förhållandevis hög nivå för att attrahera intresse från nya investerare. Detta fick priserna på företagets obligationer utgivna i svenska kronor att sjunka vilket påverkade Simplicitys fonder negativt. I övrig deltog vi bland annat i nyemissioner i investmentbolaget Aker Horizon, solenergibolaget Scatec Solar, bolåneinstitutet SBAB och försäkringsbolaget Tryg.

Trots den högre volatiliteten hade samtliga fonder en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,08%, Simplicity Företagsobligationer med 0,37 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,45% respektive 0,87%.

Simplicity Likviditet

per 2021.02.28
 • Avkastning YTD 0.21%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.17 år
 • Kreditduration: 1.29 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.02.28
 • Avkastning YTD 0.79%
 • Yield efter avgifter: 2.00-2.10%
 • Ränteduration: 1.19 år
 • Kreditduration: 3.40 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.02.28
 • Avkastning YTD 0.59%
 • Yield efter avgifter: 2.60-2.70%
 • Ränteduration: 2.68 år
 • Kreditduration: 3.62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.02.28
 • Avkastning YTD 1.55%
 • Yield efter avgifter: 3.80-3.90 %
 • Ränteduration: 1.41 år
 • Kreditduration: 3.70 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023