2 februari

Lägesrapport januari

Stigande börser och stigande räntor under inledningen av 2018

– I januari riktades världens blickar mot den årliga konferensen, World Economic Forum i Davos. Ett genomgående tema under mötet var den oro för ökad protektionism som många av deltagarna tog upp som ett potentiellt hot mot utvecklingen för världsekonomin. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, höll dock ett tal som mildrade denna oro något. Detta var för övrigt första gången sedan 2000 som en amerikansk president deltog på mötet. Det råder dock fortsatt optimism kring den globala tillväxten vilket bidrog till en stark start på börsåret med stigande kurser på de flesta aktiemarknader runt om i världen.

I USA lämnade den amerikanska centralbankschefen, Janet Yellen, över stafettpinnen som chef för Fed till Jerome Powell. Vid räntemötet den 31 januari lämnade Fed som förväntat styrräntan oförändrad men gav samtidigt signaler om en stramare penningpolitik framöver. Marknaden förväntar sig nu tre till fyra räntehöjningar under 2018. Tillsammans med de goda globala tillväxtutsikterna fick detta de amerikanska långräntorna att stiga på bred front vilket även drog med sig europeiska och svenska långräntor uppåt. Noterbart är att den femåriga tyska statsobligationen nu handlas över noll för första gången sedan 2015.

 

Fondernas utveckling

Starten på börsåret 2018 var den starkaste på många år med stigande börser i de flesta regioner. Trots att centralbankernas expansiva penningpolitik verkar gå mot sitt slut, är optimismen kring konjunkturen stark. Dock vände marknaderna ner något efter stigande obligationsräntor och rapportbesvikelser från ett antal stora bolag i slutet av månaden. Simplicity Kina steg med 2,8%, lett av innehaven i banksektorn som förväntas gynnas av den kinesiska statens åtgärder för att stabilisera landets finansiella system. Även Simplicity Europa utvecklades väl och gick upp med 2,0%. En del av uppgången förklarades av innehavet i Fiat Chrysler som steg med nästan 30% efter en höjd tillväxtprognos. Fastighetsaktier var i fokus i flera av fonderna. I Sydafrika, sjönk fastighetsaktier efter rykten om redovisningsfusk i sektorn. Denna nedgång ledde till att Simplicity Afrika gick något svagare än övriga fonder i januari. I Europa och Norden framstår dock fastighetsbolag som mer attraktiva och samtliga fyra fonder på de utvecklade marknaderna ökade sina exponeringar inom sektorn genom köp av aktier i till exempel Castellum och Fabege.

På kreditmarknaden fick vi se en stark inledning på månaden. Denna utveckling avmattades dock successivt mot bakgrund av osäkerhet kring hur stigande räntor kommer påverka marknaderna framöver. Rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2017 inleddes med lite varierande utfall vilket bidrog till högre volatilitet i samtliga tillgångsslag. På primärmarknaden var det hög aktivitet och vi deltog bland annat i nyemissioner i däckföretaget Pirelli, kredithanteringsföretaget Lowell Group och datasäkerhetsbolaget Secure Link. I Simplicity Global Corporate Bond fortsatte vi att öka våra innehav i asiatiska och amerikanska företag genom köp av obligationer i bland annat Geely, Hyundai och Ford. Samtliga fonder steg under månaden. Simplicity Likviditet gynnades av de högre nivåerna på tremånaders Stibor och gick upp med 0,05 %. För Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond slutade månaden med uppgångar om 0,23% respektive 0,15%.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021