1 augusti

Lägesrapport juli

Fortsatt politisk turbulens under juli samt nya intressanta besked från Riksbanken. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport.

Politisk turbulens men opåverkade marknader
Under månaden har de svenska företagen överlag levererat starka rapporter. Detta räckte dock inte för att tillfredsställa marknadens högt ställda förväntningar. Istället fick vi se en negativ utveckling på börserna, framförallt på den svenska. Den politiska turbulensen har fortsatt runt om i världen. I Sverige hotade de borgerliga partierna med en missförtroendeförklaring mot tre ministrar som en konsekvens av skandalen kring Transportstyrelsen. Detta föranledde Stefan Löfven att bilda om sin regering och i samband med det byta ut två av de utpekade ministrarna. I USA fortsätter problemen för president Trump som har fortsatt sparka tjänstemän i sin administration och har svårt att få igenom politiska beslut. Relationerna med Ryssland har ansträngts ytterligare då Ryssland besvarade de senaste sanktionerna mot landet med att utvisa 755 amerikanska diplomater.

På räntemarknaden har det varit en händelserik månad med räntebesked från både Riksbanken, ECB och Fed. Riksbanken lämnade som förväntat reporäntan oförändrad och räntebanan justerades upp marginellt. De meddelade samtidigt att de avser fortsätta med sina köp av statsobligationer i enlighet med det beslut som fattades i april. Vad som är intressant är att de inte längre indikerar fler sänkningar av reporäntan. Däremot gör de bedömningen att det kommer dröja till mitten av nästa år innan de höjer räntan. Inte heller ECB gjorde några förändringar av räntorna och kommunicerade också att de kommer fortsätta med sina obligationsköp till årsskiftet – eller längre om det skulle behövas. Räntebeskedet från den amerikanska centralbanken Fed bjöd på få överraskningar.

Fondernas utveckling
Den indiska marknaden fortsatte sin positiva utveckling i juli. Simplicity Indien steg med 2,5 % och är upp 19 % hittills i år. Samtliga aktiefonder med innehav på den svenska aktiemarknaden har påverkats negativt under juli på grund av de högt ställda förväntningarna på företagens rapporter som inte riktigt uppfylldes.

Kreditmarknaden har i motsats till aktiemarknaden inte påverkats negativt av bolagsrapporterna då den finansiella utvecklingen i de allra flesta bolag är fortsatt god och därmed tillräcklig för att motsvara kreditmarknadens förväntningar. Den positiva utvecklingen i räntefonderna fortsatte därmed under månaden.
Bland de transaktioner som gjorts under juli har vi deltagit i en nyemission i det honduranska investmentbolaget Inversiones Atlantida och i en utökning av ett befintligt obligationslån i fastighetsbolaget SBB. Vi har även utökat våra positioner i befintliga innehav såsom, Billerud, Nova Austral och Collector samt adderat ett antal nya innehav, till exempel Trelleborg.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023