Lägesrapport aktiefonder

Fondnyhet! Simplicity Green Impact

Vi vill passa på att uppmärksamma om en kommande produktlansering då vi den 23 maj startar vår första mörkgröna fond, Simplicity Green Impact. Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och där framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet. Hållbara bolag har under de senaste åren haft en mycket god tillväxt, och ett förstärkt fokus på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter vilket bör leda till fortsatt stark tillväxt inom området. Fondens förvaltning bygger på vår mycket långa erfarenhet av aktieförvaltning och precis som våra övriga fonder är målet för Simplicity Green Impact att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Läs mer om fonden här

Marknadskommentar

Simplicitys aktiefonder sjönk i april när stigande räntor och inflationstryck fortsatte att pressa företagens värderingar. Månaden innehöll också en rapportsäsong som trots ökade kostnader visade ett positivt första kvartal för börsbolagen, även om utvecklingen var mycket spretig bland de rapporterande bolagen. Bland Simplicitys innehav rapporterade en stor majoritet av bolagen bättre siffror än vad analytikerna förväntade för både försäljning och resultat. Marknadens fokus låg dock mer på framtidsutsikter och kursrörelserna var ofta kopplade till företagens framtidsförväntningar och guidning. Fastighetsbolagens rapporter var i stort odramatiska och i linje med förväntningarna. Högre finansieringskostnader från stigande räntor har dock fått sentimentet för sektorn att surna och fastighetsbolagen föll brett under månaden. Simplicity Fastigheter sjönk med 14% och fallen ledde också till att flera innehav nu handlas till substansrabatt. Sektorn är även stor i Simplicity Småbolag Sverige som dock kompenserade fallet med fin utveckling för innehaven Tele2, Holmen, Byggmax och inte minst Coor vars kurs steg med 18%. Marknaden börjar alltmer att uppskatta bolagets stabila intjäning och tillväxtpotential när pandemin till stor del ligger bakom oss.  

Simplicity Norden och Simplicity Sverige utvecklades mycket bra relativt sina marknader under månaden med nedgångar om endast 1,0% respektive 0,8%. Simplicity Nordens laxodlare fortsatte sin trend uppåt och steg med mellan 8 och 16%, samtidigt som fonden prickade rätt bland finansbolagen där Handelsbanken, Swedbank och SEB steg i portföljen och de branta fallen i EQT och Kinnevik undveks i sin helhet. De svenska storbankerna var även stora bidragsgivare i Simplicity Sverige som också gynnades av utvecklingen i Coor och av att innehavet Byggmax steg med 9% efter en stark kvartalsrapport med ökande försäljning för den svenska byggmaterialhandeln.  

Simplicity Småbolag Global höll också emot bra under ett svagt april för globala aktier och fonden gick endast ned med 2,2%. Innehaven inom skog och papper, som Metsä Board och PotlatchDeltic, utvecklades mycket väl efter ett starkt första kvartal och med fortsatta positiva lönsamhetsutsikter. Även transportbolagen Landstar Systems och Marten Transport steg efter rapporterad rekordförsäljning och positiv guidning framöver. 

Månadens aktie

Vid denna tid på året när tjälen släpper, träden blir gröna, växterna får knoppar och gräset växer börjar det klia i händerna för mer än 550 000 svenskar – så många är det nämligen som spelar golf i Sverige. Under 2021 spelades 10 miljoner rundor golf i landet och där snitthandicapet ligger på 25,1. Med de siffrorna är det inte särskilt svårt att förstå varför det går bra för Acushnet Company, en av världens största producenter av golfbollar. Deras egna varumärken Titleist och Footjoy har mycket starka marknadspositioner både inom bollar, golfklubbor, kläder och annan utrustning. När Scottie Scheffler under april vann en av världens största golftävlingar US Masters, så gjorde han det med klubbor och bollar från Acushnet Company. Vi gillar dock företaget mer för att de sällan rapporterar besvikelser, har en låg värdering med ett P/E-tal på 15, har hög lönsamhet och bra kassaflöden. Aktien väger 1,4% i Simplicity Småbolag Global.  

Omvärlden i korthet

Marknadens blickar riktades främst mot centralbankernas beslut, inflationssiffror och rapportsäsongen. Inflationssiffrorna fortsatte att stiga runt om i världen, där exempelvis inflationen i EMU i mars låg på hela 7,5% jämfört med året innan och där USA noterade den högsta nivån sedan 2005 med 8,5%. Att inflationen överraskat på uppsidan har också lett till att marknadsräntorna fortsatt stiga och flera centralbanker har reagerat med räntehöjningar. I slutet av månaden höjde även Riksbanken reporäntan till 0,25% och signalerade att 2-3 ytterligare höjningar är att vänta i år i och med att inflationstrycket är brett.  

I Kina skedde ytterligare nedstängningar av storstäder, däribland Shanghai, till följd av fortsatt hög smittspridning. Kinas nollvision ses som ytterligare en osäkerhetsfaktor för inflationsutvecklingen då nedstängningar i ”världens fabrik” kan skapa liknande flaskhalsar som under pandemin. Landets regering gav dock löfte om att öka de ekonomiska stimulanserna, vilket också gillades av världens aktiemarknader som steg på beskedet. 

  

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.04.30
 • -1,0%
 • -0,8%
 • 4,8%
 • -7,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.04.30
 • -0,8%
 • -2,5%
 • 0,2%
 • -12.6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.04.30
 • -6,4%
 • -6,5%
 • -3,8%
 • -17,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.04.30
 • -2,2%
 • 0,3%
 • 10,5%
 • -4,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.04.30
 • -14,5%
 • -17,1%
 • 0,6%
 • -24.6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023