Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Fastighetsaktier fortsatte utvecklas mycket starkt under månaden vilket utöver Simplicity Fastigheter även gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige då samtliga tre har övervikt i sektorn. Corem steg exempelvis med över 20 % efter att uppköpet av Klövern gillades av Nordeas analytiker som ser synergieffekter i sammanslagningen. Även Catena, också stora inom logistikfastigheter, ångade på med färdig plan för byggnation av en ny anläggning för PostNord. Addlife, också innehav i Norden och Sverigefonderna, steg kraftigt efter köpråd från analytiker som ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Hälsovårdsbolagets aktie har under det senaste året stigit med över 144 %. I Simplicity Norden steg danska Matas med ca 17 % efter att bolaget höjt prognosen för året samt introducerat en ny tillväxtplan. Konsumentbolagen hade annars generellt en lite svagare månad. I USA rapporterades det om sämre sentiment bland konsumenter då priser ses som höga. Amerikanska konsumentbolag låg generellt kring nollan i Simplicity Småbolag Global som ändå utvecklades bra mycket tack vare IT-bolagen, ledda av det högteknologiska digitaliseringsbolaget Perficient som steg med 26 % under augusti. Bolaget är också fondens största innehav.

Månadens aktie

Hexatronic tillverkar produkter för fiberoptisk kommunikation. Framförallt kablar som grävs ner i marken för att få internet till hus och hem. I Sverige är vi lite bortskämda med denna teknologi då fiberutbyggnaden kommit väldigt långt i jämförelse med andra länder. Det vill Hexatronic ändra på och expanderar och växer stort i utlandet. Bolaget har länge haft en uttalad förvärvsstrategi och under månaden förvärvades 2 australiska bolag. Tillväxten är dock inte enbart förvärvad. I den senaste kvartalsrapporten som släpptes i augusti redovisades en organisk tillväxt på 38 % och rörelsevinsten mer än dubblades jämfört med motsvarande kvartal förra året. I slutet av månaden slöts ett stort avtal med Ting Internet för utbyggnad av fiber i USA, en av Hexatronics viktigaste tillväxtmarknader, vilket fick aktien att stiga ytterligare till totalt 49 % under månaden. Utvecklingen gynnade särskilt Simplicity Småbolag Sverige som har en större post i bolaget som återfinns i Simplicity Sverige.

Omvärlden i korthet

Aktiemarknaderna i världen var under månaden fortsatt påverkade av nyheter om smittspridning samt penningpolitik. Smittspridningen av deltavarianten av covid-19 fick aktiemarknaderna att oroas något, dock utan större ihållande tapp. Världens centralbanker svängde i maklig takt mot en stramare penningpolitik då återhämtningen varit ihållande och inflationen är hög. Amerikanska Fed balanserade budskap om succesivt tillbakadragna stödköp men bibehållen låg ränta i slutet av augusti gillades av marknaderna. Samtidigt signalerade Bank of England att högre inflation än väntat motiverar försiktiga åtstramningar, och i Sydkorea höjdes räntan på grund av finansiella risker. Även Indien, Mexiko och Brasilien brottas med inflation över toleransnivån.

Företagens rapporter under månaden följde dock samma mönster som tidigare under sommaren och visade på fortsatt stark återhämtning. För många företag har dock komponentbristen fortsatt vilket bland annat fick Scania och Volvo Cars att pausa produktionen under månaden. Brist på halvledare och andra insatsvaror tros också ligga bakom sjunkande PMI i USA och andra mått på företagsoptimism som Ifo:s mätningar i Tyskland.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.08.31
 • 0.0%
 • 7.8%
 • 37.7%
 • 21.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.08.31
 • 0.8%
 • 10.2%
 • 37.7%
 • 24.0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.08.31
 • 2.3%
 • 11.7%
 • 42.3%
 • 25.8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.08.31
 • 3.3%
 • 7.4%
 • 30.8%
 • 29.0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.08.31
 • 4.6%
 • 16,8%
 • 34.3%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023