Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Aktier steg brett under månaden med undantag för fastighetssektorn. Simplicity Fastigheter utvecklades dock mycket bra relativt marknaden och slutade månaden nära på oförändrad med en avkastning på -0,6% tack vare framgångsrika aktieval med bra utveckling för KMC PropertiesCibus Nordic Real EstateAnnehem Fastigheter och Studentbostäder i NordenFör hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige utvecklades industribolagen särskilt starkt. Nobina steg kraftigt i alla tre fonder efter uppköpsbud med premie på 31%. Förvärv låg även bakom rusningen i Trelleborg, efter att japanska Yokohama visat intresse för företagets däckdivision. IT-konsulten Addnode steg efter köprekommendation från Handelsbanken som gillar bolagets tillväxtmöjligheter utomlands och aktien bidrog särskilt till utvecklingen i Simplicity Småbolag Sverige där den väger ca 1,9%. Under månaden gick storbolagen generellt bättre än småbolagen, där särskilt industrijättarna ABB, Sandvik, Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy bidrog till högre avkastning i Simplicity Norden och Simplicity Sverige. Simplicity Småbolag Global avslutade ett bra år med fortsatt god utveckling. Innehaven QuanexExlServiceEvertecAmphastar och Europris med flera bidrog till att fonden utökade skillnaden i avkastning jämfört med index till 11,5% för helåret 2021. 

Så gott som samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling där Simplicity Norden toppade med en uppgång om +4,0 %. Övriga aktiefonders utveckling:
Simplicity Sverige +3,0%
Simplicity Småbolag Sverige +2,3%
Simplicity Småbolag Global +4,2%
Simplicity Fastigheter slutade på -0,6%. 

Månadens aktie

Cibus Nordic Real Estate är ett specialiserat fastighetsbolag inriktat på dagligvaruhandeln. Fastigheterna huserar både små och stora livsmedelsbutiker i främst Sverige och Finland, bolaget har under året även tagit sig på den norska marknadenI början av månaden höjde Cibus sitt tillväxtmål utifrån de stora förvärvsmöjligheterna och att marknaden för livsmedels- och dagligvarufastigheter är stark. Planerna på att fördubbla fastighetsbeståndet och nå en bättre kreditrating fick tumme upp av både analytiker och marknaden, vilket medförde att aktien steg med 12% i december. För att finansiera tillväxten genomförde bolaget en riktad nyemission som Simplicity deltog i. Aktien väger idag 2,1% i Simplicity Norden, 2,1% i Simplicity Sverige, 2,8% i Simplicity Småbolag Sverige och 2,2% i Simplicity Fastigheter.

Omvärlden i korthet

Aktiemarknaderna var fortsatt påverkade av nyheter kring omikron-varianten. När uppgifter om milda symptom för smittade fortsatte i början av månaden steg marknaderna, men i takt med att smittotalen steg och nya restriktioner infördes justerades kurvorna ner igen. Det ambivalenta börshumöret gällde även nyheterna kring centralbankerna och inflationen. Som vanligt låg störst fokus på amerikanska Fed som signalerade snabbare avtrappning i stödköpen samt tre räntehöjningar nästa år. Marknaderna reagerade inledningsvis först positivt utifrån minskad risk för inflation, men senare negativt i och med att de kommunicerade räntehöjningarna utmanar värderingarna. Även turerna kring president Bidens stora reformpaket i slutet av månaden bidrog till ökad volatilitet, då paketet måste omstruktureras och omförhandlas för att eventuellt bli godkänt kommande år  

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.12.31
 • 4,0%
 • 10,7%
 • 26,8%
 • 26,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.12.31
 • 3,0%
 • 10,9%
 • 27,4%
 • 27,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.12.31
 • 2,3%
 • 13,3%
 • 30,5%
 • 30,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.12.31
 • 4,2%
 • 8,6%
 • 38,6%
 • 38,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.12.31
 • -0,6%
 • 20,5%
 • 44,4%
 • 44,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023