Aktiebrev per 28/2

Förvaltarkommentar

Aktiemarknaderna inledde månaden på samma spår som januari med fortsatta uppgångar och bättre sentiment. Många företag prognostiserade fortsatt tillväxt vid sina rapportsläpp och inköpschefsindex i USA orkade enda upp över expansionsstrecket. Till och med Fed:s ordförande Powell och ECB:s dito Lagarde kostade på sig att vara mer tudelade än vanligt om inflationsutsikterna i början av månaden. Efter detta kom nordanvinden i form av fortsatt hög amerikansk inflation, särskilt inom servicesektorn, som dessutom riskerar hållas uppe av den starka arbetsmarknaden. Fed-ledamöterna ryckte ut med nya hökaktiga kommentarer, liksom ECB-ledamöterna som senare även de kunde konstatera att inflationen i Europa låg kvar på höga nivåer och där räntenivåerna i marknaden steg som följd. Utvecklingen var densamma i Sverige där Riksbanken som väntat höjde styrräntan med 50 punkter och samtidigt vädrade sitt missnöje med den svaga utvecklingen för kronan vilket fick valutan att stärkas.  


Utvecklingen på räntemarknaderna innebar en tuff månad för räntekänsliga aktier som fastigheter samtidigt som banker utvecklades positivt. Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg med 1,7% respektive 1,3% mycket tack vare hög vikt i banker som Nordea, Swedbank, Danske Bank, SEB, DNB och Sydbank som alla steg med mer än 5% under månaden. Den sistnämnda är även ett av de största innehaven i Simplicity Småbolag Global som också gynnades av övervikt i banksektorn. Comfort Systems USA, också stort innehav i fonden, steg med över 20% efter att installationsbolaget inom VVS, el och maskinteknik släppt ännu en kanonrapport. Även Goldwin, en japansk tillverkare av funktionskläder för skidåkning och sport, steg av liknande anledning. 


Den fortsatt starka detaljhandeln i USA kunde märkas i kvartalsrapporten för Loomis, innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Bolaget ökade försäljningen och resultatet under förra kvartalet och hade en organisk tillväxt på 11,8%. Aktien steg med 9%. Även IT-koncernen Addnode återfinns i samtliga tre hemmamarknadsfonder. Aktien steg kraftigt i februari då bolaget redovisade nytt omsättnings- och resultatrekord under det fjärde kvartalet samtidigt som efterfrågan var god inom flera kundsegment.  


Månadens raketaktie fanns dock i Simplicity Green Impact. Sydkoreanska Ecopro som utvecklar teknologier och material till bland annat förnyelsebar energi, batterier och luftrening steg med över 130% under månaden efter att företaget rapporterat fortsatt stark tillväxt i slutet av januari. För att möta efterfrågan planerar företaget att utöka sin produktion av lithiumhydroxid för att dubbla kapaciteten till andra halvan av året.


Månadens aktie. I höstas och vintras var det många som kom på att en värmepump till huset vore kanon. Det är ju både ekonomiskt och bra för miljön. Det har Nibe vetat i 40 år. Det lilla bolaget från Markaryd är inte så litet längre efter flera år av hög tillväxt som kulminerat i och med energikrisen. Under månaden rapporterade bolaget en omsättningstillväxt på 39% för det fjärde kvartalet och försäljningen för helåret passerade för första gången 40 miljarder kronor. Inte är man då nöjda där inte då man redan 2026 siktar på att ha dubblat försäljningen ännu en gång. Nibe är ett av innehaven i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Green Impact. 


Fondernas utveckling. Simplicity Norden steg med 1,7% och Simplicity Sverige med 1,3%. Simplicity Småbolag Sverige steg med 0,7% medan Simplicity Fastigheter och Simplicity Green Impact backade med 6,6% respektive 1,9%. Simplicity Småbolag Global utvecklades bäst med en uppgång på 2,1%. 

Simplicity Norden

Avkastning per 2023.02.28
 • 1,7%
 • 5,8%
 • 3,9%
 • 4,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2023.02.28
 • 1,3%
 • 6,5%
 • 3,5%
 • 7,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2023.02.28
 • 0,7%
 • 5,7%
 • -8,8%
 • 6,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2023.02.28
 • 2,1%
 • 3,7%
 • 5,9%
 • 7,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2023.02.28
 • -6,6%
 • 6,3%
 • -29,8%
 • 3,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2023.02.28
 • 1,9%
 • 0,2%
 • 3,3%
 • 6,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Våra aktiefonder

Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Räntebrev

Ta del av motsvarande förvaltarkommentar och nyckeltal för våra räntefonder.

Läs vårt senaste Räntebrev här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023