Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Inflationsoro, högre smittspridning och turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina fick aktiefonderna att falla under det nya årets inledande månad. Bakom den mycket höga volatiliteten som rådde på marknaderna höll börsbolagen emot genom fortsatt starka kvartalsrapporter, där särskilt försäljningen överträffat analytikernas prognoser så långt. Råvarubolagen rapporterade dessutom hög lönsamhet, där både Boliden och Holmen steg i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Även fondernas innehav i banksektorn klarade ränteoron bra, och då särskilt utanför Sverige via danska Sydbank, Spar Nord Bank och Jyske Bank som alla steg med över 10% i Simplicity Norden och Preferred Bank, Canadian Western Bank och Sydbank steg i Simplicity Småbolag Global. Fastighetsaktier värderades ner i linje med börsen som helhet, dock med något stabilare utveckling för Simplicity Fastigheter som gynnades av att fondens största innehav, KMC Properties, steg efter upprepade köprekommendationer.

Samtliga aktiefonder utvecklades negativt i ett mycket volatilt januari. Simplicity Småbolag Global trotsade börsfallen främst av våra fonder med en nedgång om -4,9 %. Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige slutade på -7,1 %, -10,3 % respektive -11,7 %. Simplicity Fastigheter, som backade -9,0%, var en av de absolut främsta inom sin kategori.  

Månadens aktie

Sydbank är Danmarks fjärde största bank, med tjänster för främst privatkunder och små till medelstora företag utanför Köpenhamn. Bolagets aktie steg med 13% under månaden då banken höjde sin guidning för 2021, vilket följdes av höjda riktkurser från analytikerkåren. Bankerna är generellt dessutom vinnare på de stigande räntenivåerna, då ränteuppgångarna skapar förutsättningar för bättre marginaler i och med att de kan ta bättre betalt för sin utlåning. Sydbank är innehav i både Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Global.

Omvärlden i korthet

Den tillfälligt höga övergångsinflationen som centralbankerna tidigare pratat om har snarare övergått i en ihållande hög inflation. I USA låg inflationstakten på 7% under december, vilket är den högsta siffran på fyra årtionden. I Storbritannien låg inflationstakten på 5,4%, den högsta på 30 år och i EU låg samma siffra på 5,0%. Inflationstrycket har nu även letat sig in i löneökningarna, vilket syntes i statistik från USA där lönekostnaderna ökade kraftigt förra kvartalet. Räntemarknaderna och centralbankerna har reagerat med högre kurser och försäkringar om att inflationen ska stävjas. Marknaden prisar för närvarande in fyra räntehöjningar från Fed under 2022 och detta med start i mars. Inflationsoron, ytterligare restriktioner som följd av ökad smittspridning samt politisk turbulens mellan Ryssland och väst bidrog till hög volatilitet under månaden.

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.01.31
 • -7,0%
 • -0,9%
 • 18,3%
 • 26,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.01.31
 • -10,3%
 • -5,3%
 • 15,7%
 • 27,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.01.31
 • -11,7%
 • -6,0%
 • 19,0%
 • 30,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.01.31
 • -4,9%
 • 3,6%
 • 27,2%
 • 38,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.01.31
 • -9,0%
 • -1,0%
 • 36,5%
 • 44,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023