Aktiebrev

per 2024.01.31

Aktiebrev per 31/1

Marknadskommentar

 • De kinesiska aktiemarknaderna kämpade fortsatt i motvind. Denna gång kom blåsten från att fastighetsbolaget Evergrande tvingas till likvidation, och kinesiska aktier föll brett. Statens åtgärder under månaden var inte heller tillräckliga för att glädja redan skeptiska investerare.
 • Centralbankerna är fortsatt i ett läge där de väntar på att medicinen ska verka. ECB och Fed lät styrräntorna ligg kvar på 4,5% respektive 5,5% och behöll samma narrativ som tidigare: sänkningar kommer troligtvis senare under året.
 • Inflationen har på sina håll blivit riktigt beskedlig. I Sverige låg KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) i december på 2,3%, och i USA var core PCE (personal consumption expenditure) index 2,0% för andra kvartalet i rad.
 • Världens ekonomier ser också ut att må helt OK. I USA avslutade konsumenter året med att shoppa friskt och bidrog till att landets BNP steg med 3,3% i årstakt under det fjärde kvartalet enligt preliminära siffror. Även om svensk BNP sjönk med 0,3% i december ses ljusglimtar i konjunkturinstitutets konjunkturindikator som hade sin största uppgång sedan april 2021.
 • Orosmolnen på den geopolitiska fronten kvarstod under månaden. Röda havs-attackerna från houthierna fortsatte och besvarades med flyganfall från USA och Storbritannien. Iran förnekade inblandning i en dödlig attack mot en amerikansk bas i Jordan, utförd av Iran-stödda miliser. Oroligheterna fick oljepriset att stiga under månaden.
 • Baserat på kvartalsrapporter från bland andra Volvo, Atlas Copco, Sandvik, Epiroc, SKF och Alleima kunde ett mönster skönjas med starkt rapporterat kvartal men med avmattad efterfrågan och orderingångar under förväntningarna för de svenska verkstadsbolagen.

Simplicity Norden

Utveckling

Simplicity Norden inledde året med stark utveckling. Portföljens övervikt mot banksektorn betalade sig då en stor majoritet av fondens 15 bankinnehav steg mer än marknaden. De danska bankerna Jyske Bank och Spar Nord Bank steg brantast efter positiv guidning, men både Swedbanks och SEB:s rapporter var stabila och de höga utdelningarna ger fina direktavkastningssiffror. Fondens näst största innehav, Novo Nordisk, byggde vidare på succén från förra året och steg mycket under månaden. Bolaget meddelade att man inlett nytt forskningssamarbete med två amerikanska bolag för behandlingar av kardiometabola sjukdomar.

Större innehavsförändringar

SSAB:s värdering ser, trots den senaste tiden uppgång, snål ut och bolaget var fondens största ökning under månaden tillsammans med Alfa Laval. Finländarna Nokia, Kone och Elisa lämnades alla helt efter svajigare utveckling.

Avkastning per 2024.01.31
 • 2,2%
 • 10,7%
 • 8,0%
 • 2,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden sjönk något under månaden men utvecklades bra jämfört med index. Fondens övervikt i banksektorn betalade sig återigen då Swedbank och SEB släppte stabila rapporter och kom med lugnande besked om effekterna från kommande räntesänkningar. Marknaden tyngdes i övrigt av industribolagen och den dalande efterfrågan som iakttogs i kvartalsrapporterna. Samtidigt var det rapporterade kvartalet starkt, inte minst för fondens näst största innehav, Volvo, vars rapport fick analytikerna att strössla aktien med höjda riktkurser.

Större innehavsförändringar 

SSAB:s värdering ser, trots den senaste tiden uppgång, snål ut och bolaget var fondens största ökning under månaden tillsammans med Alfa Laval. Thule lämnades helt.

Avkastning per 2024.01.31
 • -0,8%
 • 14,7%
 • 8,3%
 • -0,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden föll visserligen något men utvecklades starkt relativt sitt index. Livsmedelsbolag är ett tema i portföljen just nu och dessa utvecklades bra trots fallande marknad. AAK, Scandi Standard och Cloetta bidrog alla positivt. Innehaven Swedish Orphan Biovitrum och BioGaia steg också brant på positiva utlåtanden från analytiker.

Större innehavsförändringar 

Hälsovårdsbolagen Elekta och Getinge viktades ner och Bioarctic lämnades helt och ersattes brett över flertalet innehav.

 

Avkastning per 2024.01.31
 • -0,8%
 • 17,3%
 • -0,3%
 • -0,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden inledde året starkt. Konsumentbolagen i portföljen utvecklades positivt, stödda av fortsatt motståndskraftiga konsumenter. Kosmetikabolaget ELF Beauty, elektronikförsäljaren JB Hi-Fi och klädesbolaget Abercrombie & Fitch hörde alla till de största bidragsgivarna i portföljen. Eagle Materials, producent av byggmaterial, släppte en överraskande bra rapport samtidigt som utsikterna för husbyggnationer förbättrats med de lägre räntenivåerna. Aktien steg med 14% under månaden.

Större innehavsförändringar 

Portföljen breddades med flera nya innehav i bland annat Samyang Foods och Hisense Home.

Avkastning per 2024.01.31
 • 2,0%
 • 12,2%
 • 8,2%
 • 2,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Marknaderna sansade sig kring ränteförväntningarna under månaden och fastighetsaktier föll som naturlig följd av stigande räntenivåer. Även om ränteutvecklingen fortsatt kan förväntas driva fastighetsaktierna, ser året ut att bli en period då större fokus flyttas till bolagens vinster. Den höga indexeringen av hyror bådar gott, och det ska bli intressant att se hur en stabilare räntemarknad och kärnverksamhet kan påverka fastighetsbolagens höga substansrabatter.

Större innehavsförändringar 

Några mindre justeringar gjordes under månaden, bland annat att vikten i Trianon ökade. Balder är fortsatt fondens största innehav då vi gillar den breda, stabila portföljen och starka balansräkningen.

Avkastning per 2024.01.31
 • -5,0%
 • 33,0%
 • -3,6%
 • -5,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fonden inledde året positivt, med stigande kurser för de asiatiska och nordamerikanska innehaven. Bolag inom förnybar energi hade det fortsatt kämpigt då räntor rekylerade upp något. Fondens AI-relaterade bolag presterade dock mycket bra. Särskilt Nvidia fortsatte fjolårets succé med att stiga med 28%. Under månaden hintade Meta Platforms (Facebook) om planer på att beställa 350 000 enheter av Nvidias H100 grafikprocesser för att förstärka sin AI-förmåga.

Större innehavsförändringar 

Watts Water Technologies togs in i portföljen på temat vattenteknik. Bolaget är en anrik tillverkare av produkter och system som kontrollerar flöden av vatten och energi i byggnader.

 

Avkastning per 2024.01.31
 • 0,3%
 • 13,4%
 • 8,0%
 • 0,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023