Lägesrapport aktiefonder per 30/6

Marknadskommentar

Börsfallet fortsatte under juni och det rådde fortsatt stora svängar på marknaderna som ofta öppnade starkt upp för att sluta klart ner och vice versa. Investerare har svårt att enas om en nivå när ekonomin går mot ett nytt klimat med stigande lånekostnader och svagare konjunktur.  

Glädjande nog höll Simplicitys hemmamarknadsfonder Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige emot fallet mycket bra. Den sistnämnda föll med bara 8,3% samtidigt som fondens index sjönk 14,4%. Förvaltningsstrategin med att köpa lönsamma stabila bolag har lönat sig där börsen värderat ner tillväxtbolag och högt belånade bolag. Utöver positiva bidrag från Axfood, SOBI och Biogaia tjänade Simplicity Småbolag Sverige på att vara mycket selektiv inom industrisektorn där Loomis, Studsvik och Stolt-Nielsen alla steg i fonden.  

Liknande innehav låg bakom bra relativ utveckling för Simplicity Norden och Simplicity Sverige där också AstraZeneca, Pfizer, Sampo, Orion, Orkla, Grieg Seafood och Essity utvecklades stabilt. Även Akelius steg och stod ut som undantag i en sur fastighetssektor som brottas med stigande finansieringskostnader och skepsis kring värderingar på balansräkningarna. Sektorns fall innebar att Simplicity Fastigheter hade en tråkig utveckling under månaden, även om fonden slog sitt jämförelseindex med ca 2 procentenheter.  

Båda våra globalfonder, Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact, höll emot bra i börsfallet trots att båda fonderna påverkades negativt av övervikt i materialsektorn som föll tillsammans med råvarupriserna. För Simplicity Green Impacts del så steg Boralex, en kanadensisk producent av förnyelsebar energi, efter att New York valt bolaget för att utveckla fem nya solcellsparker i delstaten. I Simplicity Småbolag Global steg Sanderson Farms, en amerikansk kycklingfarmare tillika ett av fondens största innehav, med 10% efter framsteg i ett konsortiums uppköp av bolaget.

Samtliga Simplicitys aktiefonder utvecklades negativt där Simplicity Småbolag Sverige gick ner med 8,3% medan Simplicity Norden och Simplicity Sverige backade med 5,3% respektive 7,7%. Simplicity Fastigheter gick ned med 24,3% medan Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact slutade månaden med en nedgång om 5,6% respektive 4,2%. 

Månadens aktie

Under månaden firades midsommar och här ingår några fundamentala ingredienser som bland annat sillen. Flera tusen ton sill äts bara under midsommarhelgen och allra oftast står det Abba på burken. Abba är ett anrikt svenskt företag som numera ägs av norska Orkla, ett av innehaven i Simplicity Norden. Om inte sillen smakar så kompletteras bolagets produktutbud av populära Kalles kaviar och sojaprodukter från Anamma. Törsten släcks exempelvis med saft från Bob eller Fun Light som också ägs av Orkla. Om olyckan är framme lindrar första hjälpen från Cederroths eller plåster från Salvequick. När fikasuget infinner sig erbjuder Orkla Göteborgskex som Ballerina och Singoalla samt Frödinge ostkaka med sylt från Önos. Mot kvällen kommer chips från OLW fram tillsammans med myggorna och då erbjuder Orkla sin Djungelolja. Inför läggdags borstar vi tänderna med tandborste och tandkräm från Jordan och när vi vaknar på midsommardagen kan i vissa fall Samarin behövas innan frukosten dukas upp, då med bröd bakat på Kronjäst och med marmelad från Den gamle fabrik.  

Orklas bredd av marknadsledande varumärken är förvånansvärt stor och bolaget verkar inom marknadsområden med mycket stabil efterfrågan. Stabilitet är en stor anledning till vårt tycke av Orkla, men där även värderingen och direktavkastningen är attraktiv.

Omvärlden i korthet

Inflationens effekter var märkbar även under juni då världens centralbanker fortsatte strama åt. I USA höjde Fed räntan med hela 75 punkter och signalerade att en liknande höjning är att vänta vid nästa möte. Höjningen var i linje med förväntningarna som dock hade reviderats upp från månadens början fram till beskedet. Riksbanken följde efter med en höjning på 50 punkter, också som väntat.  

Det nya ekonomiska läget med högre kostnad på kapital har fört med sig dystrare utsikter för den ekonomiska tillväxten, något som mer och mer nämns som bakomliggande anledning till sjunkande börsdagar. Pessimismen märks även för privatpersoner på olika sätt. Exempelvis sjönk detaljhandeln i USA i maj mot månaden innan och i Sverige sjönk Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen till en lägre nivå än vid finanskrisen. Kanske är humörförändringen inte så konstig med tanke på att bostadsmarknaden också börjat darra i bland annat Sverige. I många fall har svenskar tjänat mer på att äga sin bostad än på att arbeta under de senaste åren vilket nu är mindre troligt för kommande år. Klen tröst kommer av att åtminstone råvarupriserna sjönk under månaden då tyvärr kaffepriset ligger kvar på en hög nivå. 

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.06.30
 • -5,3%
 • -9,9%
 • -6,5%
 • -16,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.06.30
 • -7,7%
 • 12,3%
 • -12,3%
 • -22,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.06.30
 • -8,3%
 • -18,4%
 • -15,9%
 • -28,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.06.30
 • -6,3%
 • -10,8%
 • -1,3%
 • -12,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.06.30
 • -24,3%
 • -37,8%
 • -31,5%
 • -45,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.06.30
 • -4,2%
 • -3,1% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023