Lägesrapport aktiefonder per 30/11

Marknadskommentar

Aktier fortsatte att utvecklas positivt under månaden efter att börserna vände uppåt i oktober. Börshumöret har gjort en U-sväng och kurserna reagerar nu starkare på positiva nyheter än på negativa. Ett exempel är den senaste inflationssiffran i USA som kom in på 7,7%, där den höga nivån var 0,2 procentenheter under förväntningarna och som räckte för att skapa ett glädjeskutt på världens börser. Rädsla för att missa ett björnmarknadsrally säger vissa ligger bakom och pekar exempelvis på att investerare på sistone laddat upp med köp-optioner, värdepapper som stiger mycket i värde när aktier stiger.

Ledamöterna i amerikanska centralbanken Fed har i uttalanden hållit kvar vid en hård linje som står i kontrast mot marknadernas utveckling. Att fler investerare synar centralbankens hårda kommunikation som bluff är dock inte helt obefogat. Under månaden var exempelvis centralbanker i Storbritannien, Australien och Norge mer försiktiga i kommunikationen och med sina räntehöjningar motiverat av att ekonomin ses försvagas och därmed minskar också inflationstrycket. Kanske blir nu Centralbankscheferna mer försiktiga när de märker att ytterligare höjningar har en marginellt för svag effekt. Aktier står därmed inför en intressant vinter där balansen mellan konjunktur och inflationstryck blir mer intressant och där en försvagning i ekonomin inte nödvändigtvis behöver vara negativt för aktiekurserna.

Att ränteångesten lättat på marknaderna innebar att fastighetsaktier steg brant under månaden, och Simplicity Fastigheter steg med hela 7,8%. Flera fastighetsbolag har börjat reducera sin belåning på olika sätt. SBB sålde tillgångar, Balder gjorde återköp av obligationer och Castellum ställde in utdelningen.

Pharmabolagen fortsatte utvecklas positivt under ett år där fokus flyttats från intäkter från covid-vaccin till framgångar inom FoU. AstraZeneca steg i Simplicity Norden och Simplicity Sverige efter EU-godkännande av cancerbehandling. Både Genmab och Novo Nordisk, båda innehav i Simplicity Norden och den sistnämnda även i Simplicity Green Impact, släppte rapport som var klart bättre än väntat och BioArctic (Simplicity Småbolag Sverige) rusade efter att bolaget beviljades patent i USA. 

Fondernas konsumentbolag utvecklades också bra generellt över fonderna. I Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg Essity och AAK brant medan New Wave Group rusade i Simplicity Småbolag Sverige efter att ha rapporterat ett rekordkvartal klart över förväntningarna. I Simplicity Småbolag Global steg Goldwin, en japansk branschkollega till New Wave, av liknande anledning. 

Hopp om restriktionslättnader i Kina gav skjuts till både råvarupriser och råvarubolag. I hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige steg Boliden, SSAB, Lundin Gold, Holmen och SCA och i Simplicity Småbolag Global steg Tokyo Steel. 

I Simplicity Green Impact rusade den kinesiska tillverkaren av el-cyklar och el-scooters Yadea efter spännande produktsläpp. I fonden fortsatte också den tyska el-producenten PNE stiga då företagets lönsamhet ser ut att förbättras och nya expansionsplaner tillkännagavs. 

Simplicity Småbolag Global steg med 0,7% och Simplicity Green Impact backade marginelt med 0,2%. Simplicity Norden slutade månaden 5,0% upp tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som steg 5,1% respektive 4,7%. Simplicity Fastigheter steg mest med 7,8%. 

Månadens aktie 

Diodes Inc. designar och tillverkar halvledarprodukter så som transistorer, dioder, strömbryggor, operationsförstärkare, LED-drivdon, multiplexrar, stabilisatorer, reset-kretsar och andra typer av avancerade integrerade kretsar. Företagets högteknologiska produkter har en rad olika användningsområden som återfinns bland annat i bilar, belysning, elförsörjningsutrustning och konsumentelektronik så som datorer, mobiler, monitorer och spelkonsoller. Under månaden rapporterade Texas-bolaget över förväntningarna och ökade resultatet med 36% mot motsvarande kvartal året innan. Även försäljningstillväxten var fortsatt stark, drivet av hög efterfrågan från bilindustrin. Aktien steg med 23% under månaden men har trots stark tillväxt värderats ner rejält under året. Det låga P/E-talet på 12,2 räknat med realiserad vinst per aktie är svårt att förstå beaktat en hög underliggande tillväxt i digitalisering, elektrifiering och utveckling av smarta produkter. Bolaget är ett exempel på halvledarbolag som Simplicity Småbolag Global har investerat i. Fonden har flera innehav med liknande verksamhet som Diodes och under månaden togs ytterligare tre bolag inom sektorn in i portföljen: Melexis, Cirrus Logic och Vishay Intertechnology.

Omvärlden i korthet 

I Kina testade regeringen inledningsvis att lätta något på de hårda coronarestriktionerna vilket ledde till stora nedstängningar och isolering av befolkningen när smittspridningen steg. Som följd utbrast stora protester vilket verkar lett regeringen till att återigen vilja lätta på restriktioner och samtidigt vaccinera fler äldre. De kinesiska beslutsfattarna har också huvudbry i ekonomin som verkar utvecklas svagt. Inköpschefsindex pekar på kontraktion och båda de senaste siffrorna för import och export sjönk under månaden. Som svar har kapitalkravet på banker sänkts, ett knep som används flitigt i landet.

Inflationen runt om i världen låg kvar på en hög nivå, även om tecken på att toppen är nådd är fler. Som exempel kan nämnas färska inflationssiffror på 10,7% i euro-området, 7,5% i Norge och 9,3% i Sverige. Centralbankerna följde i stort förväntningarna med ytterligare höjningar av magnitud större. Riksbanken höjde exempelvis styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5% och i bakgrunden fortsatte svenska bostadspriser att falla.

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.11.30
 • 5,0%
 • 1,2%
 • -9,4%
 • -12,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.11.30
 • 5,1%
 • 3,2%
 • -16,5%
 • -18,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.11.30
 • 4,7%
 • -2,5%
 • -26,9%
 • -28,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.11.30
 • 0,7%
 • 1,5%
 • 2,3%
 • -1,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.11.30
 • 7,8%
 • -9,7%
 • -44,3%
 • -44,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2022.11.30
 • -0,2%
 • -3,4%
 • 1,9% (fondstart 2022.05.23)
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023