Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Trots hög volatilitet i slutet av månaden slutade samtliga aktiefonder på plus i november. Simplicity Fastigheter toppade och visade dessutom riktigt hög månadsavkastning på 9,4% utifrån fortsatt optimism för sektorn och bra kvartalsrapporter. KMC Properties, ett av fondens största innehav, ökade resultatet under kvartalet och byggde på portföljen med industri- och logistikfastigheter efter nya förvärv. Aktien steg med 20%. Fastighetsaktiernas starka utveckling bidrog även mycket positivt i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, där samtliga har övervikt i sektorn.

För Simplicity Sverige var även Pfizer en lyckad investering efter att aktien togs in i portföljen i början av månaden varefter aktien steg med hela 32% efter lovande resultat för ett covidläkemedel samt nya rekommendationer för en tredje vaccinationsdos.

I både Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Sverige var Axfood fondernas främsta bidragsgivare med en uppgång på 16% efter att fortsatt hög lönsamhet rapporterats för bolaget.

För Simplicity Småbolag Global var det återigen IT-bolagen som presterade bäst. Perficient, konsult inom digitalisering och AI, fortsatte uppåt efter stark rapportering och höjd prognos i slutet av förra månaden, samtidigt som halvledarbolagen Nova och Fabrinet slog förväntningarna i sina rapporter i november.

Samtliga aktiefonder hade positiv utveckling under den volatila månaden där Simplicity Fastigheter toppade med en uppgång om hela +9,4 %. Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige och Simplicity Norden gick upp med + 4,0 %, +2,5 % respektive +2,6 %, medan Simplicity Småbolag Global slutade på +4,6 %.

Månadens aktie

Elisa är Finlands marknadsledande telekombolag. Genom att satsa på abonnemang med olika hastighetsskillnader istället för olika datamängd har de lyckats att växa förbi Telia som tidigare var störst i landet. Bolaget har även en stark ställning i Baltikum, särskilt i Estland där de har ungefär en tredjedel av marknaden. Kvartalsrapporten som släpptes under månaden låg stabilt i linje med förväntningarna med en försäljningstillväxt på 6% och rörelsemarginal på 24,4%, samtidigt som prognosen för helåret höjdes något. Elisa har länge varit innehav i Simplicity Norden där den nu har en vikt på 2,1%.

Omvärlden i korthet

I slutet av månaden upptäcktes en ny virusvariant som fått namnet omikron. Varianten uppges ha ett högt antal mutationer, vilket kan medföra att nuvarande vaccin inte ger ett effektivt skydd mot smittan. Samtidigt kom det rapporter om mildare symptom bland smittade om man jämför med tidigare varianter. I slutet av månaden följde marknader och politiska ledare virusets utveckling noggrant för att avgöra om restriktioner behöver införas. Det är tydligt att politiker nu är mindre benägna än tidigare att införa nedstängningar, vilka skulle kunna orsaka störningar i ekonomin som redan tampas med hög inflation, komponentbrist och andra flaskhalsar.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.11.30
 • 2,6%
 • 0,0%
 • 23,1%
 • 21,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.11.30
 • 2,5%
 • -0,2%
 • 28,5%
 • 23,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.11.30
 • 4,0%
 • 1,4%
 • 35,5%
 • 27,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.11.30
 • 4,6%
 • 3,1%
 • 36,0%
 • 33,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.11.30
 • 9,4%
 • 8,2%
 • 26,3%
 • 45,3%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023