Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Fonderna hade en fantastisk utveckling under månaden. Starkast gick Simplicity Fastigheter med en avkastning på hela 10,7%, drivet av positiva rapporter från flera fastighetsbolag vilket också fick sentimentet för sektorn att stärkas efter en tung septembermånadFondens största innehav, Corem, steg efter en stabil rapport samtidigt som det nya innehavet Odd Molly, numera Logistea, rusade efter ytterligare steg tagna i omvandlingen till en ren fastighetsverksamhetFastighetsbolagen var även viktiga för utvecklingen i hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som samtliga har övervikt i sektorn. Även Arjo är ett stort innehav i nyss nämnda fonder och bidrog starkt till utvecklingen efter att medicinteknikbolaget redovisat bättre resultat än väntat med en bibehållen hög tillväxt. Detsamma gällde Lindab vars rapport imponerade på analytikerna och bidrog till att aktien steg med 26,2%. En fortsatt stark hemestertrend märktes för Thule som ökade försäljningen trots tuffa jämförelsesiffror och aktien steg med 13,1% i oktober. Både Thule och Lindab var bland toppinnehaven i Simplicity Småbolag Global, vars avkastning för månaden på -0,3% låg i linje med den globala utvecklingen för småbolagsaktier 

Så gott som samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling under den starka rapportmånaden och där Simplicity Fastigheter toppade med en uppgång om hela +10,7 %. Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige och Simplicity Norden gick upp med +6,5 %, +5,0 % respektive +3,8 %. Simplicity Småbolag Global slutade på –0,3 %. 

Månadens aktie

Börsens givne förstemålvakt i hockey-VMNordic Waterproofing, är en specialist på att hålla tätt och avskyr alla former av läcker. I arsenalen finner man bland annat olika typer av tätskikt till byggnader och annan infrastruktur, så som takpapp och gummidukar för tätning av tak, fasadpaneler och produkter för gröna tak med växtlighetSkånebolaget värderades upp kraftigt inför rapportsläppet den 2/11 och steg med hela 24,1i oktoberBolaget har en marknadsledande position i Norden och växer både organiskt och genom förvärv. Med tanke på bolagets tillväxt, fina kassaflöden och lönsamhet är dock aktien trots uppgången vettigt värderad med ett förväntat P/E-tal på 19 och P/B-tal på 4,7. Aktien är innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige med en vikt på 0,2%, 1,2% och 2,3% respektive. 

Omvärlden i korthet

Under månaden låg mycket av marknadens fokus på rapportsäsongen för att se hur företagen lyckats hantera problem som komponentbrist, flaskhalsar och eventuella kostnadsökningar från dyrare insatsvaror, transport och el. Rapporterna var dock, precis som tidigare under året, mycket starka och en hög andel av resultaten kom in över förväntningarna både i Sverige och utomlands. Många företag vittnar om att ovan nämnda problem kvarstår men att efterfrågan ändå är stark. Det syns inte minst i Sverige där BNP-tillväxten under det tredje kvartalet mättes till 1,8% från föregående kvartal vilket var klart högre än förväntat. Med intakt stark ekonomi och kvarstående kostnadstryck (utöver ovan exempel även från personalbrist och höga inflationsförväntningar) ökade också räntenivåerna i både USA och i Europa. I slutet av månaden stod dock den europeiska centralbanken, ECB, fast vid tidigare kommunikation om att inga räntehöjningar kommer ske under 2022.  

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.10.31
 • %
 • %
 • %
 • 18,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.10.31
 • %
 • %
 • %
 • %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.10.31
 • %
 • %
 • %
 • %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.10.31
 • -0,3%
 • %
 • %
 • %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.10.31
 • %
 • 3,4%
 • 22,6%
 • %

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023