Aktiebrev

per 2023.09.30

Aktiebrev per 30/9

Marknadskommentar

 • Månaden var fylld med penningpolitisk utveckling. Riksbanken höjde som väntat med 25 punkter till 4,0%. ECB höjde något överraskande med 25 punkter till 4,5% men samtidigt verkar ledamöterna förvänta sig att toppen är nådd nu. Igen. Fed körde med motsatt taktik och lämnade styrräntan oförändrad men kom med mer hökaktiga kommentarer. Högt under länge tid är det nya mantrat generellt för centralbankerna. Japan går dock sin egen väg och lämnade räntan oförändrad på -0,1%, trots inflation exklusive livsmedel och energi på 4,3%.
 • Den senaste rundan inflationssiffror visade återigen att prisökningarna är envisa men att takten pekar nedåt. I Sverige låg siffran för kärninflationen i augusti på 7,2%.
 • Räntan på Amerikanska 10-åriga statsobligationer steg till ny högstanivå sedan innan finanskrisen.
 • Oljepriset fortsatte stiga kraftigt i september efter OPEC:s produktionsminskning, och försvårar ytterligare för centralbanker och konjunkturen. Brent nådde högsta nivån sedan november 2022.

Simplicity Norden

Utveckling

Fonden stod emot börsfallet väl med en klart mindre nedgång än för den nordiska marknaden. De stigande räntenivåerna och centralbankernas besked att räntorna kan kommer vara höga under längre tid än tidigare trott fick flera av fondens bankaktier att stiga. Handelsbanken steg med hela 7% och Swedbank hade en uppgång på 4%.

Större innehavsförändringar

Den största förändringen i portföljen var att banksektorns vikt ökade ytterligare, delvis tack vare bättre utveckling.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -1,0%
 • -2,4%
 • 15,6%
 • 2,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden föll något men höll samtidigt emot bra under en svag månad för svenska aktier. Avkastningen på -0,4% var klart bättre än -2,0% som var utvecklingen för index. Precis som under de två senaste månaderna låg fondens banker bland toppinnehaven, då Handelsbanken, SEB och Swedbank steg på fallande börs. Även Volvo och Industrivärden dämpade fallet med uppgångar.

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden men vikten minskade något i industribolagen från en hög nivå och främst i ABB.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -0,4%
 • -3,9%
 • 13,7%
 • 3,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden stod emot fallet bättre än marknaden. Förvaltningen har varit mycket selektiv bland fastighetsbolagen och haft undervikt i sektorn som återigen värderades ner som följd av stigande räntenivåer. Skanska var fondens bästa innehav under månaden med en uppgång på 12%. Byggbolaget fick flera orders i USA där investeringarna i infrastruktur är höga. Dessutom fortsatte Munters uppåt. Enligt klimatkontrollbolagets VD växer de så det knakar inom lösningar för datacenters, särskilt i USA.

Större innehavsförändringar 

Fondens portfölj var relativt stabil under månaden. Vikten minskade i Scandic Hotels och Addtech för att ge plats för ökad vikt i Axfood.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -2,5%
 • -10,2%
 • -0,2%
 • -8,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden sjönk men slog samtidigt sitt jämförelseindex. Belden, fondens största innehav, steg efter köprekar från både UBS och Goldman Sachs. Dessutom värderades Sprouts Farmers Market upp. Bolagets stabila verksamhet som nischad dagligvaruhandel uppskattas mer och mer av marknaden samtidigt som förutsättningarna för konjunkturen försämras.

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden. I portföljen ökade vikten något i konjunkturståliga konsumentbolag som Sprouts Farmers Market och Frontdoor Inc.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -4,3%
 • -3,3%
 • 13,7%
 • 7,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Fastighetsaktier värderades ner med de stigande räntenivåerna. Samtidigt dämpade fondens byggrelaterade innehav fallet, bland annat genom uppgångar för JM och Peab. Utvecklingen var även positiv för SBB under månaden då bolaget fortsatte öka sina likvida medel, främst genom en affär där en del av EduCo säljs och SBB:s internutlåning till EduCo minskar.

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden med största förändring att vikten i Platzer minskade med en halv procent till 3,8%.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -6,3%
 • 1,5%
 • -1,7%
 • -15,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fonden sjönk med de globala aktiemarknaderna och särskilt bolag inom förnyelsebar energi värderades ner med det försämrade börssentimentet. Det fanns dock flera ljusglimtar bland innehaven. Jabil, en amerikansk kontraktstillverkare av teknisk utrustning, rusade efter att ha släppt en kvartalsrapport långt över förväntningarna. Även Encore Wire, tillverkare av kopparkabel, gick starkt med vind i ryggen från lägre kopparpriser.

Större innehavsförändringar 

Under månaden minskade vikten i bolag inom förnyelsebar energi, bland annat genom att Eneti och Shoals Technologies lämnades. Microsoft viktades upp och är nu fondens största innehav.

 

Avkastning per 2023.09.30
 • -7,5%
 • -8,2%
 • 5,3%
 • 8,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023