Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Börshumöret slokade under månaden och samtliga aktiefonder hade röda avkastningssiffror. Sjunkande priser och prognoser på råvarumarknaden påverkade fondernas råvarubolag negativt, och vi såg särskilt stora fall för skogsbolag som Holmen, Stora EnsoBillerudKorsnäs, UPMKymmene och SCA. Fastighetsbolagen föll också brett, SBB undantaget, och mattade avkastningen i Simplicity Norden och Simplicity Sverige som har övervikt i sektorn. Samtidigt ser utsikterna för fastighetsbolagen ljusare ut då de svenska pandemirestriktionerna i stort sett togs bort i slutet av månaden, och fler förväntas nu återvända till kontor och butiker. Dess bättre gick det för fondernas bankaktierI Sverige ser förutsättningarna för vinsttillväxt hos bankerna bra ut då bostadsmarknaden är stark och ekonomin går fortsatt i rätt riktning. Sektorn var även i topp i Simplicity Småbolag Globals portfölj där särskilt de amerikanska bankerna steg på stigande räntenivåer. Fonden gynnades dessutom av nyligen genomförda portföljförändringar då SPS Commerce som köptes under förra månaden steg med 21% och materialsektorn steg i fonden efter att skogsbolag såldes under sommaren och hösten till förmån för kemibolag som Hansol Chemical och Lotte Fine Chemical som båda rusade i september. 

Månadens aktie

Tegna äger och driver lokala TV-kanaler runt om i USA. Deras nyhetsinslag r hela 40% av den amerikanska TV-publiken, samtidigt som deras inslag också finns tillgängliga på digitala plattformar. Företaget tjänar främst pengar på reklam och marknadsföring. Ofta är kunderna lokala företag som vill nå ut till en bred publik i närområdet. Företaget har lyckats öka sin försäljning med nästan 50% sedan 2016 och är dessutom mycket lönsamma. Förra året hade de en avkastning på eget kapital på 26%. Att deras produkt är av ett mer gammaldags slag kan dock vara en anledning till att bolaget värderas lågt, med ett framåtblickande P/E-tal på 9,3. Under månaden fick dock två riskkapitalbolag upp ögonen för Tegna och presenterade separata bud för verksamheten. Under månaden steg aktien med 14% och var en av de största bidragsgivarna i Simplicity Småbolag Global.  

Omvärlden i korthet

Fortsatta problem i leveranskedjor, höga energipriser, delta-varianten och problem för företagen att anställa låg bakom ökad oro för avmattad tillväxttakt i ekonomin. Dessutom fortsatte Kinas interventioner, bland annat mot företag inom tekniksektorn och casinobranschen, samtidigt som ett av landets största fastighetsutvecklareEvergrandetampas med stora likviditetsbesvär. Farhågor finns om att en konkurs för det högt belånade bolaget skulle kunna vara början på fler i världens näst största ekonomi, något som i så fall också skulle påverka den globala tillväxten negativt. Inflationen var fortsatt hög och på vissa håll i världen såg vi hökaktiga vändningar från centralbankerna. Bland annat höjde Norges Bank styrräntan och fler ledamöter i Federal Reserve flyttade fram sin prognos för när nästa räntehöjning kan bli aktuell.  

Företagens rapporter under månaden följde dock samma mönster som tidigare under sommaren och visade på fortsatt stark återhämtning. För många företag har dock komponentbristen fortsatt vilket bland annat fick Scania och Volvo Cars att pausa produktionen under månaden. Brist på halvledare och andra insatsvaror tros också ligga bakom sjunkande PMI i USA och andra mått på företagsoptimism som Ifo:s mätningar i Tyskland.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.09.30
 • -6,1%
 • 0,7%
 • 14,9%
 • 14,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.09.30
 • -7,3%
 • 2,4%
 • 20,3%
 • 14,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.08.31
 • -8,5%
 • 3,1%
 • 22,8%
 • 15,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.08.31
 • -1,1%
 • 4,4%
 • 27,7%
 • 27,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.08.31
 • -10,7%
 • 3,9%
 • 21,1%
 • 19,9%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023