Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Efter årets mycket starka uppgång var utvecklingen i maj mer trevande och
avkastningen bland fondernas innehav var förhållandevis spretig. Fastighetsaktier
fortsatte att värderas upp i takt med att vi rör oss närmare mer normal
aktivitet för kontor, butiker och restauranger. Sektorn var återigen i topp på
den svenska aktiemarknaden och bidrog starkt till utvecklingen i Simplicity
Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Ett av fondernas
största fastighetsbolag, Cibus Nordic, återfinns även i Simplicity Fastigheter
som steg med hela 6,2% under månaden. Cibus hyr ut lokaler till dagligvaruhandeln,
en sektor som också utvecklades stabilt i maj genom uppgångar för
ICA, Axfood och Kesko.

Inflationsoron på marknaden märktes bland annat av i form av sjunkande
kurser för materialbolagen efter kommentarer från Kina om att priser på
råvaror och komponenter kan behöva stävjas för att undvika inbromsning i
konjunkturåterhämtningen. Även svenska banker sjönk på grund av yttre påverkan
då regeringen lagt fram förslag om en ny bankskatt. Lyckligtvis gick
amerikanska och kanadensiska banker i motsatt riktning i Simplicity Småbolag
Global som har övervikt i sektorn. Fonden utvecklades starkt i maj och steg
på en sjunkande marknad tack vare stabilare utveckling över både sektorer
och regioner.

Fonderna, med Simplicity Fastigheter undantaget, ökade i industribolag genom
köp av bland annat Skanska i Simplicity Norden och Simplicity Sverige,
Lifco i Simplicity Småbolag Sverige och Simpson Manufacturing i Simplicity
Småbolag Global. Efter svagare utveckling viktades mediabolag ned i de båda
Sverigefonderna genom försäljningar av främst MTG och Embracer.

Månadens aktie

Lindab tillverkar ventilationslösningar och andra byggprodukter så som
tak, takrännor och stålprofiler. Skånebolaget är innehav i samtliga av Simplicitys
aktiefonder förutom Simplicity Fastigheter, och steg kraftigt i början
av månaden efter rapportsläpp som visade bättre rörelseresultat än väntat.
Företaget är ett bra exempel på kvalitetsbolag som lyckats kompensera för
kostnadsökningar från insatsvaran stål genom ökade priser på sina slutprodukter.
Dessutom ser framtidsutsikten ljus ut, då ökande byggaktivitet samt
intresse för hälsosamma inomhusmiljöer och minskad energiförbrukning
förväntas öka efterfrågan på företagets ventilationsprodukter. På tal om tillväxt;
de levererar även hallar till den extremt växande sporten padel.

Omvärlden i korthet

Inflationsoro bidrog till förhöjd volatilitet under månaden, men marknaderna
lugnades av amerikanska makronyheter. Både Fed och Janet Yellen,
numera amerikansk finansminister, tydliggjorde att inflationen förväntas bli
hög men tillfällig. Denna ”övergångsinflation” har även Riksbanken och ECB
uttryckt vara otillräcklig för räntehöjningar. Att den senaste statistiken visade
lägre arbetslöshet än väntat i USA samt att president Biden släppte förslag
på budget innehållande stora investeringar under kommande 10-årsperiod
bidrog också till att marknaderna skakade av sig inflationsoron.

Vi kan konstatera varierande utveckling för aktiefonderna under maj, där
Simplicity Fastigheter utvecklades mest positivt och gick upp med 6,2%.
Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Global gick upp med 1,5%
respektive 0,3%, medan Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag
Sverige steg med 1,2% respektive 0,5%.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.05.31
 • .5 %
 • 12.4 %
 • 21.8 %
 • 13.1 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.04.30
 • .2 %
 • 12.6 %
 • 34.3 %
 • 12.5 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.03.31
 • .5 %
 • .1 %
 • .4 %
 • 12.6 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.04.30
 • 0.3 %
 • 10.3 %
 • 25.6%
 • .1 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.04.30
 • .2%
 • .5%
 • .0%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023