Lägesrapport aktiefonder

Marknadskommentar

Stigande räntenivåer och relativt sett låga värderingar bidrog till att banker och investmentbolag låg i topp i Simplicitys aktiefonder och bidrog till samtliga fonders positiva utveckling under månaden. Svolder, Ratos och Bure gick starkt i Simplicity Småbolag Sverige tillsammans med SEB, Investor och EQT liksom Lundbergs och Industrivärden för Simplicity Sverige och Simplicity Norden. Även i USA gick bankaktier framåt och bidrog starkt till avkastningen i Simplicity Småbolag Global genom bland annat ServiceFirst Bank och Southside Bank.

Mars var dock även konsumentbolagens månad. Efter ett fjolår då mycket pengar lagts på is ökar nu förväntningarna på att konsumenter kommer börja spendera friskt, vilket vi också sett början på i USA där detaljhandeln ökat den senaste tiden. Stabila konsumentbolag som Kesko, Axfood, Orkla, AAK, och North West Co liksom sällanköpsbolag som Electrolux, Pandora, Tokmanni, Byggmax och Thule var lyckade investeringar i fonderna. Flera storbolag hade en hög avkastning i mars vilket också bidrog till stora uppgångar för många index. Bland indextunga svenska bolag med avkastning på över 10 % kan nämnas Atlas Copco, Investor, Hexagon, EQT, Ericsson, SEB, Electrolux, Tele2, Husqvarna och Getinge. I Simplicity Norden gick även Pandora, DNB, A.P. Møller-Mærsk, Kesko och Yara i samma spår.

På fastighetsmarknaden fortsatte trenden med stora uppköp av andra börsnoterade bolag, och där störst marknadsintresse tillägnades Corems bud på Klövern i slutet av månaden. Budet hade en premie på 28% mot Klöverns handelskurs och verkar ha goda förutsättningar för att accepteras. Båda bolagen är stora innehav i Simplicity Fastigheter.

Den globala bristen på halvledare gjorde sig till känna även här i Sverige där Volvo sällade sig till en stor och brokig skara företag världen över som varnat för att komponentbristen kan leda till försenade leveranser. Då efterfrågan på datorer och hemelektronik sköt i höjden i början av pandemin har producenterna av så kallade chip haft svårt att möta efterfrågan när produktionen inom andra områden startar upp igen.

Samtliga Simplicitys aktiefonder steg under månaden drivet av gynnsammare utveckling för bland annat bankerna och konsumentbolagen. Simplicity Norden gick upp med 7,2%, Simplicity Sverige 5,5%, Simplicity Småbolag Sverige 4,9%, Simplicity Småbolag Global 9,8% och Simplicity Fastigheter 4,6%.

Månadens aktie

Silgan, den amerikanska tillverkningsproducenten av förpackningar till bland annat mat, parfym, hårprodukter, rengöringsmedel och andra produkter som behöver förvaras i förpackning. Bolaget är en av världens största producenter av konservburkar och används av bland annat Campbell’s Soup och Nestlé. Efterfrågan på konserverad mat har varit minst sagt stabil under det senaste året samtidigt som Silgan växer kraftigt på marknaden för glasförpackningar. Utöver bra tillväxt är företaget fantastiskt lönsamt med en avkastning på eget kapital på 27% för år 2020. Efter månadens uppgång på 16% handlas aktien trots fina framtidsutsikter till ett estimerat P/E-tal på 12,6. Silgan är ett av de största innehaven i Simplicity Småbolag Global.

Omvärlden i korthet

Mars innehöll ett första möte mellan Kina och nya USA, utan Trump, för att föra handelskonflikten vidare. Mötet resulterade dock inte i mycket mer än att parterna poängterade att de står fast vid sina tidigare agendor. Handelskonflikten stal därmed väldigt lite av marknadernas fokus på de stigande räntenivåerna, vilka fortsatte sin trend uppåt under månaden. Marknaderna verkade dock även ta fasta på de bakomliggande anledningarna till de stigande räntorna, som att jobbstatistiken från USA under månaden var väldigt positiv och att konsumenter har börjat spendera pengar som sparats under pandemin. Amerikanska centralbanken Fed kom också med duvaktiga uttalanden om att stimulanser kommer ligga kvar trots tillfälligt hög inflation. Vi skänker även en tanke till kaptenen på Ever Given, containerskeppet som under en knapp vecka satt fast i Suezkanalen och blockerade transporter till ett värde av uppskattningsvis 9-10 miljarder USD.

Simplicity Norden

Avkastning per 2021.03.31
 • 7.2 %
 • 7.8 %
 • 23.4 %
 • 7.8 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2021.03.31
 • 5.5 %
 • 5.4 %
 • 36.6 %
 • 5.4 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2021.03.31
 • 4.9 %
 • 3.6 %
 • 56.3 %
 • 3.6 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2021.03.31
 • 9.8 %
 • 19.6 %
 • 37.3%
 • 19.6 %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2021.03.31
 • 4.6%
 • -1.0%

*fondstart 2020.12.11

Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023