Aktiebrev

per 2024.06.30

Förvaltarkommentar

 • Riksbanken höll som väntat styrräntan oförändrad men sänkte räntebanan något till att inkludera ett möjligt utfall på 3 sänkningar redan i år. Regeringen skickade samtidigt signaler om expansiv finanspolitik under 2025 då inflationskampen ses som vunnen. Inflationsutfallet i maj stödde inte riktigt den tesen då utfallet för kärninflationen låg högre än väntat på 3,0%.
 • Världens centralbanker var aktiva i juni men kom inte med några större överraskningar. Fed höll räntan oförändrad men var optimistisk kring framtiden och sänke räntebanan något. ECB sänkte som väntat räntan till 3,75% men är pessimistiskt till löneökningarna som riskerar hålla inflationen uppe. Att Japans centralbank höll räntan oförändrad löste inte landets valutaproblem. Yenen försvagades ytterligare i juni.
 • EU-valets största inverkan på aktiemarknaderna kom indirekt via ett svagt stöd för det franska regeringspartiet. Macron surnade till i klassisk fransk manér och utlyste nyval som inleddes i helgen. De europeiska aktiemarknaderna sjönk som följd då de tog höjd för risken att Frankrikes statsbudget ska försämras ytterligare vid ett maktskifte. Marknaderna reagerade inte lika mycket på valdebatten mellan Trump och Biden där det blev tydligt för alla utom Biden själv att han är för gammal för jobbet. 
 • Mycket makrostatistik i juni pekade i olika riktningar. I USA kom exempelvis arbetsmarknadsstatistik med högre arbetslöshet än väntat men samtidigt var antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn klart högre än väntat och lönetillväxten accelererade. I Kina fortsatte bostadspriserna sjunka men detaljhandelsförsäljningen ökade överraskande mycket. Inflationen verkar steg i Sverige, Australien och Japan men sjönk i bland annat Frankrike, Spanien och USA.

Nyckeltal per 2024.06.30

Simplicity Norden

Avkastning per 2024.06.30
 • -0,6%
 • 3,6%
 • 20,4%
 • 16,3%

Utveckling

Framgångarna för Novo Nordisk fortsatte i juni då läkemedelsjättens viktminskningspreparat Wegovy blev godkänt i Kina. Aktien steg med 8% under månaden och gynnade fonden, men framförallt fondens jämförelseindex där aktien numera väger minst sagt tungt. Bland fondens andra topp 5 innehav steg även Investor och SEB efter höjda riktkurser från analytikerkåren.

Större innehavsförändringar

Vikten i industrisektorn minskade efter att innehaven i Konecranes, Indutrade och Metso lämnats helt.

Simplicity Sverige

Avkastning per 2024.06.30
 • -1,9%
 • 1,3%
 • 20,4%
 • 11,2%

Utveckling

Utvecklingen på Stockholmsbörsen var återigen ganska spretig, särskilt med tanke på att juni rapporteringsmässigt är en lugn månad. Clas Ohlson rapporterade dock, och starka siffror dessutom vilket fick aktien att stiga 15% under månaden. Att räntorna nu är på väg ner igen bådar gott för bostadsmarknaden och därmed också för Hemnet som också hade en bra månad i portföljen.

Större innehavsförändringar 

Industrisektorn minskade något, främst som följd av viss vinsthemtagning i ABB och att VBG Group lämnades helt.

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2024.06.30
 • -2,0%
 • -0,5%
 • 13,3%
 • 13,3%

Utveckling

Riksbankens första räntesänkning sedan 2016 var välkommen för många bostadsägare, liksom för Hemnet vars aktie steg brant under månaden. Även Addtech steg efter höjda rekar under månaden. Analytikerna lyfter bland annat upp bolagets diversifiering och exponering mot attraktiva marknader som elektrifiering. 

Större innehavsförändringar 

Industribolag fick ge plats åt ökad vikt i Bure Equity och Avanza under månaden. I industrisektorn var största förändringen att vikten i Indutrade kapades rån hög nivå.

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2024.06.30
 • 0,4%
 • 3,1%
 • 16,8%
 • 17,0%

Utveckling

Fonden steg trots negativ utveckling för fondens jämförelseindex. För globala småbolag gick sektorerna hälsovård och IT bäst under månaden vilket för småbolag går hand i hand med rådande risk på-sentiment. Bland fondens bästa innehav var dock konsumentbolagen överrepresenterade. Nudelproducenten Samyang Foods fortsatte rusa och klädes- och smyckesförsäljaren Truworth steg brant efter att branschkollegor höjt utdelningen. 

Större innehavsförändringar 

Klädesbolagen går fortsatt starkt i portföljen och under månaden togs ytterligare klädesbolag in i portföljen genom köp av G-III Apparel och Kontoor Brands.

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2024.06.30
 • -1,5%
 • -3,5%
 • 35,0%
 • -0,2%

Utveckling

Även om fastighetssektorn sjunk under månaden syntes tecken på fortsatt förbättrat sentimentet för fastighetsaktier efter sänkt styrränta från Riksbanken och sjunkande kreditspreadar på fastighetsbolagens obligationer. Bland innehaven hade SBB bäst utveckling med en uppgång på över 30%.

Större innehavsförändringar 

Endast småjusteringar skedde i portföljen.

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2024.06.30
 • -3,1%
 • -0,7%
 • 12,4%
 • 13,9%

Utveckling

Första halvåret avslutades passande nog med stigande kurser för IT-jättarna Nvidia, Microsoft, ASMI och så vidare medan bolagen längre ner i storleksordningen sjönk, ett mönster som gällt under stora delar av perioden. Även Halma, verksamt inom teknologi för att rädda liv, steg kraftigt efter att bolagets rapport slagit förväntningarna. 

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden, med största förändringen att franska SPIE SA såldes av helt.

Copyright Simplicity AB 2023