2022-05-02

Lägesrapport April

Marknaden

Under april skiftade marknadens fokus från de direkta effekterna av händelseförloppet i Ukraina till de sekundära konsekvenser som följer av kriget. Utvecklingen påverkades också av de nya nedstängningar som genomförts i Kina efter nya utbrott av Covid-19, vilka sätter press på leveranskedjor och skapar utmaningar för företagen som både fått problem att leverera och har tvingats genomföra omfattande prishöjningar mot sina kunder. Sammantaget bidrar detta till den höga inflation som nu råder i stora delar av världen. Detta har också bekräftats av den statistik som publicerats under månaden som visat att inflationen är på mycket höga nivåer i ett historiskt perspektiv. På längre sikt riskerar detta att påverka tillväxten negativt då konsumenternas köpkraft försvagas. Aktie- och räntemarknaderna reagerade kraftigt på den ökade osäkerheten och börserna sjönk medan räntorna steg.  

I Sverige höjde Riksbanken reporäntan från 0,00% till 0,25% vilket innebär att den svenska styrräntan är över noll för första gången sedan 2014. Många experter togs på sängen av Riksbankens agerande då förväntansbilden var att den första höjningen skulle ske i samband med räntemötet i juni. I marknaden var dock en räntehöjning till stora delar redan diskonterad vilket dämpade de omedelbara effekterna av beslutet. I USA stiger spänningen inför Fed-mötet den 3-4 maj. De flesta bedömare räknar med att Fed kommer presentera en plan för hur de skall krympa sin balansräkning och att de höjer räntan med 0,50 procentenheter. Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade sin styrränta oförändrad men meddelade att de avser att minska takten på sina tillgångsköp och att avsluta sina nettoköp helt och hållet under det tredje kvartalet 

I Kina skedde ytterligare nedstängningar av storstäder, däribland Shanghai, till följd av fortsatt hög smittspridning. Kinas nollvision ses som ytterligare en osäkerhetsfaktor för inflationsutvecklingen då nedstängningar i ”världens fabrik” kan skapa liknande flaskhalsar som under pandemin. Landets regering gav dock löfte om att öka de ekonomiska stimulanserna, vilket också gillades av världens aktiemarknader som steg på beskedet.   

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden gick utvecklingen åt olika håll då den internationella marknaden påverkades negativt av de stigande räntorna och den ökade osäkerheten för världsekonomin, medan den nordiska marknaden höll emot och visade bättre resistens tack vare det höga inslaget av obligationer med rörlig ränta och inflöden till företagsobligationsfonder. Företagens rapporter för det första kvartalet har varit förhållandevis starka även om det varierat en del i vanlig ordning. Många bolag har dock höjt ett varningens finger för framtiden mot bakgrund av de utmaningar som följer av den geopolitiska oron och det ansträngda inflationsläget. Under månaden meddelade också ett antal bolag att de väljer att lämna Ryssland helt och hållet vilket kommer leda till en del engångskostnader. Den stora händelsen i företagsvärlden i övrigt var Elon Musks bud på Twitter som värderar bolaget till 44 miljarder dollar i samband med att det köps ut från börsen. I primärmarknaden var aktiviteten relativt låg vilket delvis kan förklaras av att många bolag befunnit sig i tysta perioder i anslutning till sina rapporter men också av det svagare marknadssentimentet. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det danska försäkringsbolaget ALM Brand och det svenska investmentbolaget VEF AB.  

Simplicity Likviditet och Simplicity High Yield steg med 0,02% respektive 0,13% medan Simplicity Företagsobligationer gick ned med 0,04%. Simplicity Global Corporate Bond drogs med i nedgången för den internationella marknaden och sjönk med 1,26%.  

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Simplicitys aktiefonder sjönk i april när stigande räntor och inflationstryck fortsatte att pressa företagens värderingar. Månaden innehöll också en rapportsäsong som trots ökade kostnader visade ett positivt första kvartal för börsbolagen, även om utvecklingen var mycket spretig bland de rapporterande bolagen. Bland Simplicitys innehav rapporterade en stor majoritet av bolagen bättre siffror än vad analytikerna förväntade för både försäljning och resultat. Marknadens fokus låg dock mer på framtidsutsikter och kursrörelserna var ofta kopplade till företagens framtidsförväntningar och guidning. Fastighetsbolagens rapporter var i stort odramatiska och i linje med förväntningarna. Högre finansieringskostnader från stigande räntor har dock fått sentimentet för sektorn att surna och fastighetsbolagen föll brett under månaden och gav Simplicity Fastigheter en rejäl nedtur. Sektorn är även stor i Simplicity Småbolag Sverige som dock kompenserade nedgången med fin utveckling för innehaven Tele2, Holmen, Byggmax och inte minst Coor vars kurs steg med 18%.  

Simplicity Norden och Simplicity Sverige utvecklades mycket bra relativt sina marknader under månaden med nedgångar om endast 1,0% respektive 0,8%. Simplicity Nordens laxodlare fortsatte sin trend uppåt och steg med mellan 8 och 16%, samtidigt som fonden prickade rätt bland finansbolagen där Handelsbanken, Swedbank och SEB steg i portföljen och de branta fallen i EQT och Kinnevik undveks i sin helhet. De svenska storbankerna var även stora bidragsgivare i Simplicity Sverige som också gynnades av utvecklingen i Coor och av att innehavet Byggmax steg med 9% efter en stark kvartalsrapport med ökande försäljning för den svenska byggmaterialhandeln.  

Simplicity Småbolag Global höll också emot bra under ett svagt april för globala aktier och fonden gick endast ned med 2,2%. Innehaven inom skog och papper, som Metsä Board och PotlatchDeltic, utvecklades mycket väl efter ett starkt första kvartal och med fortsatta positiva lönsamhetsutsikter. Även transportbolagen Landstar Systems och Marten Transport steg efter rapporterad rekordförsäljning och positiv guidning framöver.  

Merparten av Simplicitys av aktiefonder utvecklades bättre relativt sina marknader under den negativa och turbulenta månaden där Simplicity Sverige gick ned med 0,8% och Simplicity Norden med 1,0%. Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity småbolag Global backade med 6,4% respektive 2,2% och Simplicity Fastigheter föll med 14,3%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter April 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023