1 september

Lägesrapport Augusti

Marknaden

Trots att en viss sommarstiltje rådde under inledningen av månaden blev augusti mycket händelserik. Återhämtningen i den globala ekonomin fortsatte med stöd av lättade restriktioner vilket bidrog till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Samtidigt finns det en hel del utmaningar som kan hota den ekonomiska tillväxten framöver, som till exempel en ökad smittspridning av coronaviruset, stigande inflation och komponentbrist inom industrin. I Kina verkar vinsttillväxten bland de inhemska företagen ha avmattats vilket kan ses som en indikation på en sjunkande tillväxttakt i den kinesiska ekonomin men man skall komma ihåg att den kinesiska ekonomin inte föll lika kraftigt som övriga länders i samband med pandemin. Samtidigt fortsatte de kinesiska myndigheterna sätta press på bolag genom hot om ytterligare regleringar.

FN:s klimatpanel IPCC publicerade sin senaste klimatrapport som visar att den globala uppvärmningen fortsätter att öka och att vi riskerar passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. För att hantera de stora utmaningar vi står inför kommer stora förändringar krävas vilket även kommer påverka finansbranschen.

I samband med den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole diskuterade Fed-chefen, Jerome Powell förutsättningarna för penningpolitiken. Även om han uttryckte sig väldigt försiktigt gav han signaler om att nedtrappningen av de enorma tillgångsköpen kan börja innan årsskiftet under förutsättning att ekonomin fortsätter utvecklas väl.

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaden gynnades av starka företagsresultat och inflöden till företagsobligationsfonder under sommaren vilket i sin tur ledde till sjunkande kreditspreadar. I fastighetsbranschen fortsatte konsolideringstrenden då Castellum lade ett bud på Kungsleden. Castellum ökade också sin ägarandel i det norska fastighetsbolaget Entra vilket återigen satte fart på spekulationerna om att Entra skall vara en pusselbit i en framtida strukturaffär. Efter en lugn start på månaden tog nyemissionsaktiviteten fart i mitten av augusti då många företag ville utnyttja den starka marknaden för att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i vindkraftsbolaget Øeyfjellet Wind, försäkringsbolaget Storebrand och containerrederiet Wallenius Wilhelmsen.

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,10 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 0,39 %, 0,38 % respektive 0,70 %.   

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Fastighetsaktier fortsatte utvecklas mycket starkt under månaden vilket utöver Simplicity Fastigheter även gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige då samtliga tre har övervikt i sektorn. Corem steg exempelvis med över 20 % efter att uppköpet av Klövern gillades av Nordeas analytiker som ser synergieffekter i sammanslagningen. Även Catena, också stora inom logistikfastigheter, ångade på med färdig plan för byggnation av en ny anläggning för PostNord. Konsumentbolagen hade annars generellt en lite svagare månad. I USA rapporterades det om sämre sentiment bland konsumenter då priser ses som höga. Amerikanska konsumentbolag låg generellt kring nollan i Simplicity Småbolag Global som ändå utvecklades bra mycket tack vare IT-bolagen, ledda av det högteknologiska digitaliseringsbolaget Perficient som steg med 26 % under augusti. Bolaget är också fondens största innehav.

Samtliga aktiefonder uppvisade positiv utveckling under månaden, där Simplicity Fastigheter utvecklades mest positivt och gick upp med 4,6 %. Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige gick upp med 0.8 % respektive 2.3 %, medans Simplicity Småbolag Global steg med 3.3 %.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Augusti (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023