2019-09-02

Lägesrapport Augusti

I augusti kastades marknaderna mellan hopp och förtvivlan när olika utspel avseende handelskonflikten gjordes från såväl amerikanskt som kinesiskt håll. Även om signalerna var något motstridiga och vissa kommentarer visade att det trots allt finns en viss vilja att hitta en konstruktiv lösning på konflikten, påverkades investerarnas riskvilja negativt av de tvära kasten i kommunikationen. För Storbritanniens del närmar sig utträdesdatumet ur EU, den 31 oktober, med stormsteg och för närvarande verkar utsikterna att nå ett avtal vara dåliga.

De låga globala räntorna har fått stater runt om i världen att fundera på att ge ut längre obligationer för att utnyttja det mycket låga ränteläget. I Sverige meddelade Riksgälden att de skall utreda förutsättningarna för att ge ut en 100-årig statsobligation vilken skulle vara den första av sitt slag i den svenska marknaden. Det som talar emot en sådan emission är att det svenska lånebehovet för närvarande är mycket lågt och att Riksgälden emitterar ett minimum av instrument för att upprätthålla likviditeten i systemet.

Räntefondernas utveckling
I kreditmarknaden fortsatte de nordiska marknaderna utvecklas starkt medan de internationella marknaderna inledde månaden svagt med stigande kreditspreadar. I takt med att riskviljan kom tillbaka återvände dock investerarna till marknaden med stigande priser på företagsobligationer som följd. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Sparbanken Skåne, SBAB och det schweiziska försäkringsbolaget Swiss Re. Samtliga fonder utvecklades positivt och Simplicity Likviditet steg med 0,08% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,32% respektive 0,16%.

Aktiefondernas utveckling
Våra två Sverigefonder tjänade tillsammans med Nordenfonden åter på en mer defensiv allokering och månadsavkastningen landade strax under 2 % trots fallande nordiska börser. Vårt fokus på prestation och lägre risk uteslöt i hög utsträckning många av börsernas förlorare under månaden, vilket också bidrog till att de tre fonderna presterade relativt väl under utmanande marknadsförutsättningar. Fondernas tyngre vikt mot fastighetsbolag och konsumentbolag hade en bättre utveckling än mer konjunkturkänsliga bolag. När månaden summerades för Simplicity Norden låg fastighetsbolagen Balder, Castellum och Fabege i topp. Även Danmarks största energibolag med fokus på förnybar energi Ørsted bidrog positivt där bolagets vindkraftsexpansion utvecklas i bra takt.
Simplicity Norden utvecklades under månaden med 1,9%.
Det kycklingbaserade livsmedelsbolaget Scandi Standard delgav likt ICA övertygande rapportering, vilket bidrog starkt till Simplicity Småbolag Sveriges avkastning som landade på 1,9%. ICA var också en stark bidragare till Simplicity Sveriges avkastning som under månaden var 1,7%.

För Simplicity Småbolag Global var kinesiska Li Ning en av de stora bidragsgivarna under månaden tillsammans med finska lågprisbutikskedjan Tokmanni, där de båda aktierna fortsatte att värderas uppåt efter starka rapporter. Bland globala småbolag var det fastighetsbolagen som klarade sig bäst i augusti och mer cykliska aktier var bland förlorarna. Trots undervikt i fastighetsbolag och övervikt i industribolag lyckades fonden slå sitt jämförelseindex tack vare överlag bättre val av aktier inom sektorerna. Fondens avkastning på -0,2% kan jämföras med -1,1% för index.

Även Simplicity Kina presterade relativt väl på fallande kinesiska börser starkt påverkade av handelskriget med USA. Månadsavkastningen för Simplicity Kina slutade på -3,4% jämfört med -5,0% för index.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Augusti (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023