2020-09-01

Lägesrapport Augusti

Augusti har på Simplicity bland annat inneburit en fondstart som vi med glädje ser tillbaka på. Den 14:e augusti, startade vår nya fond, Simplicity High Yield. De första veckorna har avkastningen varit 1,03 %. Fonden går att handla både hos oss och på ett flertal fondplattformar där våra andra fonder också återfinns. Vi kommer löpande under hösten att arbeta för att lägga till den på ytterligare plattformar, så att fler kan komma åt fonden.

Marknaden
Under augusti publicerades statistik över BNP-utvecklingen som visade att den svenska ekonomin krympte med drygt åtta procent under det andra kvartalet 2020. Denna utveckling går hand i hand med den vi sett i övriga världen och orsakade inte några större marknadsreaktioner. Under inledningen av det tredje kvartalet har det kommit ett antal signaler som pekar på en återhämtning i den ekonomiska aktiviteten. Mycket av denna aktivitetsökning kan dock förklaras av en kompensation av upplupen efterfrågan från det föregående kvartalet och framtidsutsikterna fortsätter vara förknippade med stor osäkerhet. Det är också tydligt att återhämtningen i hög utsträckning kommer vara beroende av fortsatt stöd från såväl finans- som penningpolitik.

I sitt tal under den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole meddelade Fed-chefen, Jerome Powell att Feds mål är att inflationen skall uppgå till två procent över tid. Detta innebär att Fed kommer acceptera en period med högre inflation än målet om detta sker efter en tid av lägre inflation, vilket är fallet just nu. I praktiken betyder detta att Fed signalerar att räntorna kommer vara låga i närtid även om inflationen skulle ta fart. Även i Sverige har olika företrädare för Riksbanken indikerat att inflationen kan få skjuta över målet utan att det behöver föranleda någon åtgärd i form av till exempel en höjning av styrräntan.

Räntefondernas utveckling juli
Kreditmarknaderna fortsatte utvecklas väl och för obligationer med hög kreditrating är kreditspreadarna i många fall tillbaka på samma nivåer som innan Corona-krisen. Obligationer med lägre kreditbetyg har dock inte återhämtat sig fullt ut vilket inneburit ett ökat intresse från marknaden för detta segment då investerare letat efter investeringar med högre förväntad avkastning. Flygbolaget SAS presenterade ett nytt förslag till refinansiering vilket bland annat innehöll mer förmånliga villkor för obligationsägarna något som fick kurserna på bolagets obligationer att stiga kraftigt. Simplicity har deltagit i den grupp av obligationsägare som har drivit förhandlingarna med bolaget och står därmed bakom förslaget som av allt att döma verkar gå igenom.

I primärmarknaden tog aktiviteten fart ordentligt under månadens andra hälft och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i fastighetsbolagen, K2A, Svensk Fastighetsfinansiering och Intea samt i transportföretaget Wallenius Wilhelmsen.

Samtliga fonder hade en stark utveckling under månaden då de gynnades av sjunkande kreditspreadar och av en stark utveckling i vissa enskilda obligationer som till exempel SAS och Sirius. Simplicity Likviditet steg med 0,31 % och är har nu återhämtat hela nedgången sedan mitten av februari. Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick båda upp med 1,72 % medan vår nya fond Simplicity High Yield som startade den 14 augusti steg med 1,03 %.

Aktiefondernas utveckling juli
Simplicity Norden hade en avkastning på 1,3% under augusti, främst drivet av positiva bidrag från fondens industri- och investmentbolag ackompanjerat av skogsbolagen som också hade en bra månad. Bland industribolagen var både Kone (FI) och Volvo starka bidragsgivare tack vare positiva tongångar från analytiker och ett generellt mer positivt sentiment som värderade upp verkstadsbolagen. Våra innehav i investmentbolagen Investor och Industrivärden hade båda en avkastning överstigande 6%.

Simplicity Sverige steg under augusti med 2,4%. Skogsbolagen var positiva bidragsgivare, särskilt genom Stora Enso och SCA. Den sistnämnda annonserade en omställning i verksamheten från produktion av tryckpapper till att istället satsa på pappersmassa som bland annat används vid produktion av förpackningskartonger och hygienprodukter, två mer snabbväxande produktsegment. Fondens spelutvecklare Embracer och Stillfront släppte båda rapporter i augusti som visade enorm tillväxt drivet av förvärv och pandemin. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 steg försäljningen med närmare 150% för Stillfront och 81% för Embracer och bolagens aktier steg med 9% respektive 21% under månaden.

För Simplicity Småbolag Sverige var avkastningen i augusti 4,5% och var i linje med marknaden. Spelutvecklarna Embracer och Stillfront var tongivande bidragsgivare även i denna fond där de tillsammans utgör ca 5,5% av fonden. Även fondens e-handlare, som blivit ett tema i fonden under våren, hade en bra månad. Boozt, den webbaserade återförsäljaren av kläder och skor, släppte en kanonrapport som visade på en lyckad outlet-satsning och bolagets prognos för året skruvades upp.

Simplicity Småbolag Global hade en utveckling i augusti på 1,4%, vilket var något lägre än marknaden.
På den positiva sidan fortsatte fondens innehav inom byggbranschen att utvecklas starkt. Gibraltar Industries (US), TopBuild (US) och Morgan Sindall (UK) släppte rapporter som var klart över förväntan och aktierna steg med mellan 15% och 22%. På den negativa sidan var det framförallt de asiatiska innehaven som underpresterade. Förändringarna i portföljen bestod i ökad vikt i transportbolagen genom köp av Marten Transport (US) och Landstar Systems (US).

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Aug (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023