2 mars

Lägesrapport Februari

Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Samtliga internationella börser sjönk under månaden och står nu på minus för året. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte att dämpa eventuella ekonomiska effekter av viruset. Efter nyheter om att viruset spridit sig till bland annat Iran och Italien tog dock pessimismen fart igen med stora börsfall som följd. Under månaden tvingades ett antal stora företag, bland annat Apple och Microsoft, vinstvarna med hänvisning till störningar i produktion och logistikkedjor. Även om det fortfarande är för tidigt att förutspå de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet står det klart att den globala BNP-utvecklingen kommer påverkas negativt.

Nomineringar till fina utmärkelser igen
För tredje året i rad är vi nominerade till fina utmärkelser av Morningstar. Morningstar Fund Awards 2020 delar den 9 mars ut priser ut till de främsta fonderna för svenska fondsparare och investerare, baserat på resultaten de senaste fem åren och särskilt 2019. Vår Fond Simplicity Norden som erhöll utmärkelsen 2019 är nominerad även i år i klassen Best Nordic Equity Fund.

Simplicity är även i år nominerade till det tunga priset som Best Fixed Income House Sweden (bästa fondbolag räntefonder på svenska marknaden). Ett pris som Simplicity erhöll 2018. Men vi är stolta och glada över att vara en av tre nominerade fondbolag i en tuff konkurrens för tredje året i rad.
Läs mer här.

Räntefondernas utveckling Februari
I kreditmarknaderna följde utvecklingen samma mönster som i aktiemarknaderna med en positiv inledning av månaden följd av en mycket negativ avslutning. Volatiliteten var i vanlig ordning större i de internationella marknaderna jämfört med den nordiska marknaden där kursrörelserna inledningsvis var förhållandevis begränsade. Den internationella utvecklingen spred sig dock även till Norden och februaris sista handelsdagar blev mycket svaga för nordiska företagsobligationer. Under månaden sålde vi bland annat våra obligationer i den spanska underleverantören till bilindustrin, Gestamp Automocion, och våra innehav i de kinesiska företagen 361 Degree och Golden Eagle Retail Group. Samtliga Simplicitys fonder påverkades av marknadsturbulensen men tack vare den starka inledningen på månaden steg Simplicity Likviditet med 0,02 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,19 % respektive 0,58 %.

Aktiefondernas utveckling Februari
I de nordiska marknaderna var nedgången bred men konsumentbolag och transportbolag drabbades hårdast. På bolagsnivå var rapporterna för de nordiska bolagen under månaden trots allt överlag positiva och fastighetssektorn var en av de bäst presterande tack vare positiv rapportering samt en mindre påverkan av virusoron. Simplicity Norden avkastade under månaden -8,1 %.

I Sverige fortsatte Swedbank och SEB upp efter positiva rapporter i slutet av januari, samtidigt som Nordea och Handelsbanken steg av samma anledning under februari. Liksom för Simplicity Norden bidrog fastighetsbolagen positivt relativt marknaden med Wihlborgs i topp medan konsumentinriktade bolag såsom H&M och ICA och byggbolag hade en tuffare månad. På småbolagsfronten var utvecklingen spretig. Fonden hade trots allt en del starka bidragsgivare, bland annat Arjo, Fortnox och Loomis men de negativa, såsom ICA och Cloetta, med flera dominerade. Simplicity Sverige avkastade i februari -8,6 % och Simplicity Småbolag Sverige -8,7 %.

Med tanke på coronavirusets epicentrum och utveckling i Kina är det mindre överraskande att de asiatiska innehaven i Simplicity Småbolag Global utvecklades sämst under månaden. Även fondens amerikanska resebolag Allegiant Travel och Skywest föll brant med virusets spridning. Precis som för aktiemarknaderna generellt var det fastighetsbolag, hälsovårdsbolag och telekombolag som presterade bäst. I portföljen bidrog brittiska Safestore, amerikanska hälsovårdsbolaget Amedisys och det kanadensiska telekombolaget Cogeco Communications mest positivt till avkastningen i fonden under månaden som trots detta avkastade -10,3 %.

Tack vare en hög vikt i hälsovårdssektorn samt att specifika innehav presterade väl steg Simplicity Kina under februari med 3,5 %. Solcellspanelsbolaget Xinyi Solar var ett av de mest positiva bidragen efter bolagets höjda riktkurs.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Februari(PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023