2022-02-01

Lägesrapport Januari

Marknaden

Efter några lugna dagar under inledningen av det nya året ökade volatiliteten successivt och januari blev till slut en relativt stökig månad som bjöd på inflationsoro, högre smittspridning och turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina. Denna digra materia genererade sjunkande börskurser och stigande räntor, där endast de inhemska räntefonderna lyckades att hålla sig på positiv mark.  

Konflikten mellan Ryssland och Nato förvärrades och risken för en rysk invasion av Ukraina har ökat väsentligt. Det gjordes en hel del diplomatiska insatser från både amerikanskt och europeiskt håll för att försöka hitta en lösning av situationen, men än så länge har de samtal som förts inte givit några märkbara resultat. Marknaden har tagit en del höjd för den upptrappning av säkerhetsläget som skett, men denna typ av risk är generellt sett mycket svår att prissätta. Trots en kraftigt ökande smittspridning av Corona i stora delar av världen började en del länder att öppna upp sina ekonomier igen, vilket bedöms ge positiva effekter på tillväxten. Inflationstakten fortsatte att stiga under slutet av 2021 enligt den statistik som publicerades under januari. Mycket av den kraftigt stigande inflationen förklaras dock av stigande energipriser, vars påverkan kommer minska successivt under året.  

Den amerikanska centralbanken Fed, sände som väntat en tydlig signal om att de kommer att höja styrräntan vid sitt möte i mars. I Europa ser situationen annorlunda ut och där det underliggande inflationstrycket är betydligt lägre än i USA, vilket också ECB har betonat. Under februari kommer vi att få mer vägledning om vilka bedömningar både ECB och den svenska Riksbanken gör i samband med deras respektive räntemöten. 

Räntefondernas utveckling

Den högre volatiliteten påverkade även de internationella kreditmarknaderna som hade en svagare utveckling drivet av både stigande långa räntor och kreditspreadar. De nordiska marknaderna höll emot bättre även om en viss svaghet kunde noteras också här. Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har än så länge visat på en relativt god resultatutveckling bland de bolag som har rapporterat, vilket givit stöd åt företagens obligationer även om resultaten inte alltid varit tillräckliga för att tillfredsställa aktiemarknadens förväntningar. Stålbolaget SSAB fick sitt kreditbetyg höjt från BB+ till BBB- av S&P, vilket fick kurserna i bolagets obligationer att stiga. Marknaden för nyemissioner kom igång igen efter juluppehållet och ett antal företag gav ut nya obligationer. Aktiviteten var dock något avvaktande då de stigande kreditspreadarna har gjort att några bolag valt att avvakta. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Vostok New Ventures, Euroflorist och Millicom.  

Det var relativt små rörelser i våra inhemska fonder då Simplicity Likviditet och Simplicity High Yield båda steg med 0,03% medan Simplicity Företagsobligationer sjönk med 0,08%. Simplicity Global Corporate Bond påverkades i högre utsträckning av den svaga internationella marknaden och gick ned med 0,61%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Bakom den mycket höga volatiliteten som rådde på marknaderna höll börsbolagen emot genom fortsatt starka kvartalsrapporter, där särskilt försäljningen överträffat analytikernas prognoser så långt. Råvarubolagen rapporterade dessutom hög lönsamhet, där både Boliden och Holmen steg i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Även fondernas innehav i banksektorn klarade ränteoron bra, och då särskilt utanför Sverige via danska Sydbank, Spar Nord Bank och Jyske Bank som alla steg med över 10% i Simplicity Norden och Preferred Bank, Canadian Western och Sydbank steg i Simplicity Småbolag Global. Fastighetsaktier värderades ner i linje med börsen som helhet, dock med något stabilare utveckling för Simplicity Fastigheter som gynnades av att fondens största innehav, KMC Properties, steg efter upprepade köprekommendationer.

Samtliga aktiefonder utvecklades negativt i ett mycket volatilt januari. Simplicity Småbolag Global trotsade börsfallen främst av våra fonder med en nedgång om -4,9 %. Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige slutade på -7,1 %, -10,3 % respektive -11,7 %. Simplicity Fastigheter, som backade -9,0%, var en av de absolut främsta inom sin kategori.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Januari 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023